Grünstein Helén és Ernő

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1941
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyaroszág
  Ország neve ma::
  Romania
A kép Grünstein Helénről és kisfiáról készült. Akkor ilyen gyerekkocsik voltak. Marosvásárhelyen, az udvarukon vannak. A hátán azt írja: "Emlékül apukának Ernőkétől, 5 hetes korából", Marosvásárhely, 1941. április 20. Az uram nagyon őrizte, és vigyázott ezekre a képekre, amiken a volt családja volt.
 
Az uram Bethlenben járt iskolába, villanynál tanult sokat, addig, amíg megvakult. Körülbelül tizenöt-tizenhat éves korában történt mindez, és akkor elvitték Kolozsvárra, és megműtötték. Akkor azt mondták, hogy nem szabad többet tanuljon. Így aztán kitanulta a bőr szakmát, de nem tudom, hol. A háború előtt Bethlenben is már bőr szakmában dolgozott, és aztán eljött [Maros]Vásárhelyre. Itt egy privát háznál [boltban] árulta a posztót, és ott ismerte meg az első feleségét, Grün Helént. Besztercei volt. Kolozsváron egy nagybátyjánál lakott, az nevelte, és aztán jött ide, [Maros]Vásárhelyre állásba, tisztviselő volt a vasudvaron. Eközben 1935-ben az uramat besorozták katonának. Szatmáron [Szatmárnémetiben] volt a román hadseregben, akkor huszonegy éves volt. Egy napra elengedték a katonaságból, és akkor megesküdtek. Mikor elvégezte a katonaságot, az körülbelül 1937-ben lehetett, akkor [Maros]Vásárhelyen laktak, a Cuza Voda utcában, a feleségének a házában, egészen a deportálásig. Egy kisfia volt, Ernőnek hívták, és 1940-ben született [Amennyiben a kép 1941-ben készült -- és ez valószínű az egykorú felirat alapján --, a kisfiú 1941 márciusa körül születhetett. -- A szerk.]. Együtt voltak eldeportálva Marcinak a feleségével és a kislányával. Az uramat és Marcit, a sógoromat elvitték munkaszolgálatra, ők ketten visszajöttek, de mind a kettőjük felesége és gyereke ottmaradt Auschwitzban.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Berta Grünstein
Interjúkészítő neve:
Negrea Júlia és Badic Vera
Interjú készítésének hónapja:
Július
Interjú készítésének éve:
2006
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Helén Grünstein
Születés évtizede:
1910
Születési hely:
Beszterce
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Magántisztviselő
Névváltozás
 • Születési név: 
  Grün Helén
  Névváltoztatás éve: 
  1935
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés

Másik személy

Ernő Grünstein
Születési év:
1941
Születési hely:
Marosvásárhely
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz

További képek ebből az országból

Lövith Margó és Bilman Lia
Deutsch László
Diamantstein Zsuzsa és családja
Roseanu Oscar és szülei

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8