Grün Ignácné

Grün Ignácné
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szolnok
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az édesanyám, Grün Ignácné, a kép Szolnokon készült valamikor az 1950-es években, ez egy öregkori kép róla. Látszik, hogy ez egy késői kép, egy idős, megtört ember van rajta. Az édesanyám egy egyszerű vallásos ember volt, egy alacsony termetű asszony. Jó mamikám, bárcsak most is élne! 1968-ban, nyolcvannyolc éves korában halt meg. Édesanyám túlélte a deportálást. Az egész családunk Strasshofban volt kényszermunkán, egy vasgyárban dolgoztunk. Ott jött egyszer egy bizottság, egy német tiszt kiválogatta, hogy aki nem dolgozik? Mint az én drága anyám, hát már öreg volt. Az apám az dolgozott, hordta a kohókba a szenet talicskával. De a mama nem dolgozott. Jött egy bizottság, és olyan jó volt a láger vezetője, hogy azt mondta, a mama is vegyen egy porrongyot vagy egy seprűt a kezébe vagy valamit, mert jön a bizottság, és dolgozzon! Megmentette az életét! Mert ott harminc embert azonnal elvittek.

Interjú adatok

Interjúalany: Magda Grün
Interjúkészítő neve:
Jagodics Edit
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Ignácné Grün
Születési év:
1880
Születési hely:
Pomáz
Halálozási év:
1968
Halálozási hely:
Szolnok
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Krajcsik Jozefa
  Névváltoztatás éve: 
  1906
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Klein Jenõné
Rubel Ármin
Grün Magda
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8