Göndör László Palesztínában

Göndör László Palesztínában

Ez a kép 1939-ben vagy 1940-ben készült és a bátyám, Göndör László látható rajta Tabarjában, ami Libanonban van. Akkor mehetett ide, amikor a háború alatt Palesztinában volt.  
 
A bátyám 1939-ben elment Bulgáriába vonattal. Azt hiszem, illegálisan jutott el bolgár hajóval Haifáig. De Haifán nem köthetett ki az illegálisan érkezett hajó, hanem csónakokra rakták őket, és azzal merészkedtek be az angol fennhatóság alatt álló palesztinok lakta területre. De lőtték őket! A Saar Hanegev kibucba került, ahol doktorátussal dolgozott, még rendőr is volt. A kibucélet nagyon tetszett neki, de visszautasították a kibuctagsági kérelmét. 
 
Ebben az időben az észak-afrikai Rommel ellen önkéntes katonákat toborzott a 8. angol hadsereg, ide jelentkezett Laci is. [Erwin Rommel német vezértábornagy az észak-afrikai német csapatok -- az ún. Afrikakorps, Afrika-hadtest -- parancsnoka volt 1941--43-ban. 1942 őszén a Montgomery tábornok által vezetett 8. brit hadsereg legyőzte El-Alameinnél a Rommel által vezetett német Afrika-hadtestet, és visszavonulásra kényszerítette. Az afrikai hadszíntéren az el-alameini csata hozta el a döntő fordulatot. -- A szerk.] 
 
A győzelem után, aki megfelelt, mint a bátyám is, azt elvitték tiszti iskolába, Angliába. Itt megtanulta az angol nyelvet. Amikor vége lett a háborúnak, úgy döntött, hogy mégsem lesz katonatiszt, le akart szerelni. Ivott és gyógyszerezték, így könnyű volt leszereltetnie magát. Londonban kereste a magyarok társaságát, itt ismerkedett meg Ilonával is, aki nagyon beleszeretett.
Open this page