Geiringer Zsigmond és Zsigmondné

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Ausztria-Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary

A képen a szüleim láthatók Az édesanyám, született Rechnitz Vali, Zalaegerszegen született 1886. szeptember 9-én, és 1971. szeptember 19-én Bécsben halt meg.

Az édesapám, Dr. Geiringer Zsigmond Szombathelyen született 1885. március 7-én, meghalt Bécsben 1956. augusztus 1-jén. Õk unokatestvérek voltak, mert az apai nagyapám (Geiringer Vilmos) az anyai nagyapám (Rechnitz Samu) testvérét, Rechnitz Antóniát vette feleségül.

A szüleimnek amiatt, hogy unokatestvérek voltak, ki kellett vizsgáltatniuk magukat, hogy egészségesek-e, mielõtt összeházasodtak. De más probléma nem volt abból, hogy unokatestvérek, zsidóknál elõfordul az ilyesmi. Apám ügyvéd volt, Pesten végezte az egyetemet.

A szüleim, amíg én Jugoszláviában voltam, 1941-ig Bécsben voltak, és 1941-ben gyalog átmentek a határon Magyarországra. Már megkapták a berendelést, vitték volna õket Auschwitzba, 1941-ben. Akkor az apám már hozzá volt szokva a szökéshez.

Azt gondolták, hogy Magyarországon jobb lesz, mert Ausztriában 1938 után már nagyon nagy volt az antiszemitizmus. Az édesanyám már 1933-tól beteg volt, multiplex sclerosisa [sokizületi gyulladás] volt, és amikor átértek a határon, összeesett, és nem tudott továbbmenni.

Egy parasztszekérrel vitték be Gyõrig. Ott valaki segített nekik, de feljelentették õket és feltoloncolták Pestre. Az édesapámat Pestrõl mindjárt elvitték ebbe a lágerba meg abba a lágerba [internálótáborba?], de mindenhonnan megszökött, és visszaszökött Pestre, és megtalálta édesanyámat.

A Zsidókórháznak akkor a Kaufmann Irén volt az idegorvosa, aki valami rokon volt, és õ ott tartotta a szüleimet két évig a kórházban. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki.

A háború után elmentem Bécsbõl Pestre, el akartam õket hozni Bécsbe, de nem akartak jönni. Aztán 1948-ban sem akartak jönni, mert akkor Pesten jobb volt az élet, mint itt.

Aztán 1950-ben megkaptam a beutazási engedélyt, hogy jöhetnek a szüleim Bécsbe, de a kiutazási engedélyt nem kapták meg Pestrõl. Mert az édesapám fölvette megint a magyar állampolgárságot, mert ügyvédként nem dolgozhatott volna mint más ország állampolgára. Az apám szociális érzékû ügyvéd volt, sokat tudott.

Nagyon nem szerették, mert mindenkinek megmondta a véleményét a szemébe, és ilyen vagyok én is. Aztán 1954-ben mégis kijöttek legálisan, akkor kapták meg a kiutazási engedélyt. Nagyon rossz egészségi állapotban voltak, mindjárt kórházba is kerültek mind a ketten.

Az édesapám 1956-ban meghalt, az édesanyám pedig 1971-ben.

Interjú adatok

Interjúalany: Susi Bergstein
Interjúkészítő neve:
Szászi Zsuzsa
Interjú készítésének hónapja:
Január
Interjú készítésének éve:
2002
Bécs, Ausztria

Kulcsfigura

Zsigmond Geiringer
Születési év:
1885
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Szombathely
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria-Magyarország 1918 előtti időszakban
Halálozási év:
1956
Halálozási hely:
Bécs
Country of death:
Ausztria
Meghalt:
after WW II
Halálozási hely:
Ausztria
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Ügyvéd
II.világháború után:
Ügyvéd

Másik személy

Zsigmondné Geiringer
Születési év:
1886
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Zalaegerszeg
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria-Magyarország 1918 előtti időszakban
Halálozási év:
1971
Halálozási hely:
Bécs
Country of death:
Austria
Meghalt:
after WW II
Halálozási hely:
Ausztria
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Banktisztviselő
II.világháború után:
Háztartásbeli
 • Születési név: 
  Rechnitz Valéria
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság
  Névváltoztatás évtizede: 
  1910

További képek ebből az országból

Schneller József és Józsefné
Kárpáti Áronné és a családja
Friedmann Ferenc feleségével és a Grünbaum házaspárral
Weiss Fülöp levele Pór Jenõhöz
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8