Földes Klára zsidó osztályával

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Arad
  Fénykép készítésének éve:
  1944
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ez egy osztályom, akiket tanítottam az  aradi zsidó iskolában.
 
Miután 1939-ben leérettségiztem, hazamentem Kürtösre. Nem dolgoztam tanítónőként Kürtösön. Nem dolgozhattam állami iskolában, mert a zsidókat akkor már kitiltották az állami intézményekből, annak ellenére, hogy állami, román nyelvű oklevelem volt [lásd: zsidótörvények Romániában]. A gyulafehérvári zsidó hitközségnek szüksége volt az iskolájuk számára egy tanítónőre, ezért 1939. december 1-jén Gyulafehérvárra költöztem. 1942. augusztus 31-ig laktam Gyulafehérváron. A gyulafehérvári rabbi neve Kraus volt. Volt neki egy velem egykorú lánya. A zsidó közösség nagyon vallásos volt; még azt sem engedték meg, hogy szombatonként retikült hordjak [lásd: szombati munkavégzés tilalma]. Ketten voltunk tanítók a zsidó iskolában. A másik egy magyar tanító volt, Gál. Ő a harmadikosokat és negyedikeseket tanította, én az elsősöket és a másodikosokat. A közöség nagy volt, és rendkívül gazdag. Voltak földbirtokosok is közöttük. Két és fél évig laktam Gyulafehérváron. 
 
1941-ben egy új törvény arra kényszerítette a szüleimet, hogy Aradra költözzenek. Azt hiszem, a szüleim beszéltek rólam az aradi hitközségnél, és hogy Aradra szeretnék költözni. Amikor valaki nyugdíjba vonult, idehoztak. Hét évig tanítottam az aradi zsidó iskolában, 1942--1948 között. Az iskolában az ivrit ábécéskönyvből tanítottam, mert tanultam egy kicsit ivritül Gyulafehérváron. Az ábécéskönyv nagyon jó könyv volt, sok képpel; a gyerekek könnyen tanultak belőle. Sok gyerek (vagy 30-35) volt egy osztályban, közülük sokan ortodox zsidók voltak. Én voltam a legfiatalabb tanítónő. Nagyon szerettem ünnepélyeket rendezni. Az egyik ünnepélyünket az Állami Színházban tartottuk. A primadonnát Blum Katalinnak hívták, és a barátnőm volt, ő tanította a tornát és a balettet az iskolában. A háború idején a németeknek szükségük volt az iskolára, és el kellett költözzünk abba az épületbe, ahol a hitközség irodája van. A zsidó iskolát az 1948-as államosítási törvény értelmében bezárták [lásd: államosítás Romániában], minden kisebbségi iskolát állami iskolává alakítottak. Áthelyeztek egy aradi állami iskolába, a Ghiba Birta Iskolába, ahol 30 évig dolgoztam, a nyugdíjazásomig, 1978-ig.  

Interjú adatok

Interjúalany: Klára Földes
Interjúkészítő neve:
Oana Aioanei
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2003
Arad, Románia

Kulcsfigura

Klára Földes
Születési év:
1920
Születési hely:
Arad
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Tanítónő
II.világháború után:
Tanítónő
Névváltozás
 • Születési név: 
  Grünbaum Klára

További képek ebből az országból

Gruber Emánuel mint román katona
Izsák Izrael Izsák
Steinmetz Bella fiatal lányként
Scheiner Júlia és Schönbrunn Jenõ
Elismervény Földes Klára védelmi kurzuson való részvételérõl

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8