F. Ignácné gyermekkorában, szüleivel és testvérével

F. Ignácné gyermekkorában, szüleivel és testvérével
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Bécs
  Fénykép készítésének éve:
  1905
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Ausztria
  Ország neve ma::
  Austria
Ezen az 1905-ben készült képen az anyai nagyszüleimet láthatjuk két legidősebb gyermekükkel. A kép jobb oldalán ülő, egy év körüli kislány L. Mária, az édesanyám. Mellette áll a nagyanyám, S. Gizella, és bal oldalon ül nagyapám, L. Antal, ölében elsőszülött fiával, Mártonnal. A felvétel Bécsben készült, nem sokkal a család Budapestre való visszatérése előtt. Nagyszüleim a 19-20. század fordulója környékén költöztek ki az osztrák fővárosba a nagyapám munkája miatt, aki valamilyen kereskedelmi tevékenységet folytatott. Arról sajnos nincs tudomásom, hogy mivel kereskedtek, és arról sem, hogy visszatérésük után mivel foglalkoztak. Anyám és bátyja ott születtek, 1901-ben, illetve 1904-ben. Nem sokkal anyám születése után, 1905-ben visszatértek Budapestre, ahol igen szerény körülmények között, egy szükséglakástelepen éltek. További négy gyermekük született: Ilona 1905 körül, József 1910-ben, Rózsi 1913-ban és Irma 1917-ben. Ezek a nagyszüleim meghaltak már jóval a háború előtt : nagyapám az 1920-as évek elején lett a tébécé áldozata, majd egy-két évre rá követte őt a felesége. Hat gyermekük közül csak hárman élték túl a holokausztot: anyám, valamint két legfiatalabb húga, Rózsi és Irma. Anyu bátyja, Márton is itt lakott Budapesten, nős volt, a felesége Aliz néni volt; nem tudom már a vezetéknevét, azt tudom, hogy ő is keresztény volt. Anyám nagyon haragudott rájuk, mert nekik már akkor kilenc gyerekük volt, és nagyon rosszul ment a soruk, élhetetlen emberek voltak. Márton bácsi egy olyan kis hadarós, nem túl sikeres emberke volt, szegény, Aliz néni meg annak a felét sem érte talán, mint a nagybátyám. Nem voltunk jó kapcsolatban egyébként sem, mert anyám mindig olyan dehonesztálóan beszélt róluk, Márton bácsit egy kicsit hülyének tartották a családban. Irma néni -- anyám legkisebbik húga, aki egy módosabb emberhez ment feleségül -- azért támogatta őket szociálisan, amennyire tudta. Irma néni férjének egy jól menő szíjgyártó műhelye volt, és Márton bácsi is neki dolgozott, ameddig tehette. Aztán jöttek a behívók, és végigjárta a zsidó férfiak akkori szokásos kálváriáját: egyik munkaszolgálat a másik után, a végén pedig nem tért vissza. Egy szerencsésebb bajtársa mondta el, hogy kutyákkal tépették szét élve. SS-ek uszítottak rá feldühödött kutyákat, itt Magyarországon, valahol a Dunántúlon. Õ tehát így pusztult el. Hogy mi lett a feleségével, és azzal a sok gyerekkel -- akiknek a nevét sem tudnám elsorolni --, arról nincs tudomásom, nem kerestük egymást. Egy unokatestvéremmel találkoztam később közülük valamikor az 1970-es években, Kőbányán. Akkor ellenőrként dolgoztam a Belkereskedelmi Szállító [Szállítási] Vállalatnál, tüzelőszállítási panaszokat vizsgáltam, és ez az unokatestvérem egy ilyen panaszt adott be. Én megismertem őt, ő engem, azt hiszem, nem. De beszélgettünk azért egy keveset, mert írt egy könyvet, rengeteg kézirata volt, és -- nem tudom, miért -- rám akarta bízni. Aztán megszakadt a kapcsolatunk, nem hiszem, hogy él még.

Interjú adatok

Interjúalany: E. Vilmos György
Interjúkészítő neve:
Kis Réka
Interjú készítésének hónapja:
October
Interjú készítésének éve:
2004
, Magyarország

Kulcsfigura

Ignácné F.
Születési év:
1904
Születési hely:
Bécs
Halálozási év:
1992
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  L. Mária
  Névváltoztatás éve: 
  1926
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Márton L.
Születési év:
1901
Születési hely:
Bécs
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Magyarország
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szíjgyártó

További képek ebből az országból

HUESC
George és Peter Serebrenik
Svéd János katonai uniformisban
Irena Feldmárová Mauthausenben
George Serebrenik

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8