Egy távoli Izsák rokon

Egy távoli Izsák rokon

Nem tudom pontosan, ki van a képen, talán az anyai üknagymamám [A születési évszámok alapján minden bizonnyal dédmama, vagyis anyai nagyanyjának anyja, nem pedig ükmama. -- A szerk.]. Sajnálom, de nagyon keveset tudok róla. 1855-ben született, ortodox asszony volt. 1902-ig Szatmárnémetiben lakott. Férje, Izsák Mózes nagyapám [Helyesebben: dédapa. -- A szerk.] halála után a nagyanyám [dédmama] folytatta az üzletet. 11 gyerekük volt, közülük csak hat érte meg a felnött kort. A [dédanyám] apja, Steiner József [tehát az ükapa] bártulajdonos [talán: kávémérés vagy kávéház] volt valahol Erdélyben.
Open this page