Diamantstein Zsuzsa

Diamantstein Zsuzsa
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szászrégen
  Fénykép készítésének éve:
  1942
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
A kép engem ábrázol, Szászrégenben készült, nem írja, hol, csak hogy fotóstúdió. A húszéves születésnapomon készült, ez azt jelenti, hogy 1942-ben. Nagyapának küldtem, mi akkor [Szász]Régenben laktunk már. A szöveg a következő: ?Az én drága nagyapáméknak sok szeretettel a legnagyobb unokájuktól. Zsuzsa.? [Az 1930-as évek végén] már egy antiszemita hullám kezdődött, és nagyon nehéz volt zsidónak bejutni egyetemre. Általában mi, zsidó lányok nem mentünk iskolába [azaz nem tanultak tovább], hanem inkább valamilyen szakmára mentünk -- varrodába, fodrászatba, vagy valami mesterséget tanultunk --, gondolták a szülők, hogy így jobban tudunk majd érvényesülni az életben. Anyuka engem varrodába adott inasnak, mert hát az egy nagyon jó mesterség, és majd meglátom, később kimegyek Bécsbe a nagybácsimhoz stb., stb. Volt itt [Maros]Vásárhelyen egy testvérpár, úgy hívták, Kun nővérek, nagyon rendes emberek voltak, a Sáros utca végén volt egy időben a varrodájuk az emeleten, ott, ahol most az Azomuresnek van az üzlete. Szerződést kötöttünk, anyuka fizetett értem, de kellett járni inasiskolába is, ami egy állami inasiskola volt. Mikor elmentünk valamilyen szakmát tanulni, olyan szerződést csináltunk a munkaadóval, hogy három inasévet töltöttünk el, utána kaptunk munkakönyvet, tehát dolgozhatunk ott, mint segéd. Általában, aki elment dolgozni, az nem fizetett, hanem ott annak megfelelően dolgozott a szakma eltanulásáért. 1939-ben kezdtem az inasiskolát. Ehhez nem volt szükséges a négy líceumi osztály, mehettél négy elemi után is. A kisérettségit saját magáért tette le az ember, mert azok a lányok, akik a négy év líceumot elvégezték, azok csak két évet jártak az inasiskolába. A többi lány, aki nem járt líceumba, és csak az elemi iskolát végezte el, három évet járt ebbe az inasiskolába. Az iskola a mostani Tűzoltóság épületében volt, a Horea utcában. Egy részében az épületnek a lányok tanultak és egy másikban külön a fiúk. Mindenféle szakból voltak ott inasok. Különböző érdekes órákat tartottak a tanárok, értelmes, szép órákat, de ott nem a mesterséget tanultuk, hanem általános tudnivalókat: a nyelvtant, a történelmet, földrajzot, anyagismeretet, könyvelést, számtant. Volt ott egy kiváló számtantanárnő. Komoly tanulás volt ott. Román nyelven folyt a tanulás, mert állami iskola volt, de inasiskola. Mind különböző tanárok tanítottak. Volt még egy érdekes tantárgy, az erkölcsi nevelés, ami vallásos alapon volt, de a keresztény vallás alapján. Közben az történt, hogy mialatt én jártam az inasiskolába, a mostohaapámat áthelyezték Szászrégenbe. Tehát 1939-ben ki kellett költözni Szászrégenbe, és én még folytattam ezt a 'gyönyörű' mesterséget, úgyhogy nagyapáéknál maradtam, ott laktam náluk, amíg 1941-ben befejeztem az inaséveket -- onnét jártam dolgozni is. Amikor végezem, kikerültem [Szász]Régenbe, és így kettészakadt egy kicsit az életem. Nem emlékszem szeretettel erre az időszakra. Nem mondhatom, hogy ott nekem nagyon gyönyörű ifjúságom volt. Egy varrodába kerültem, és a fizetés, amit ott kaptam, az minimális volt. Nem beszélve arról, hogy utáltam, úgy utáltam? Egy idős zsidó nő volt a tulajdonos, Kraus Sárinak hívták, és tele volt vénkisasszonyokkal a varroda. És engem úgy utáltak, mert fiatal voltam, mert tudták, hogy végeredményben nem abból élek, nem kell gürcöljek, mert szüleim vannak, úgyhogy rettenetes, mit szenvedtem én abban a varrodában, Nem beszélve arról, hogy utáltam is varrni, és nem is voltam ügyes, szóval nekem ez egy nagyon nehéz periódus volt, annyit bőgtem? Akkor nagyapa azt mondta, elég volt, maradjon otthon. Rövid ideig volt az egész, 1944-ig. Otthon segítettem anyukának. Nem szerettem [Szász]Régent.

Interjú adatok

Interjúalany: Zsuzsa Diamantstein
Interjúkészítő neve:
Negrea Júlia, Badic Vera
Interjú készítésének hónapja:
Március
Interjú készítésének éve:
2004
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Zsuzsa Diamantstein
Zsidó név:
Rifka
Születési év:
1922
Születési hely:
Marosvásárhely
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Varrónõ
II.világháború után:
Tisztviselõ
Névváltozás
 • Születési név: 
  Riegelhaupt Zsuzsa
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Kappel Zoltán a Vasipari Részvénytársaság mûhelyében
Scheiner Júlia a lottónyereménnyel
Fülöp Ernõ
A Karpelesz család

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8