Gettó a városban - város a gettóban

Az óraterv 2 tanórára készült. Tematikájában a hősiesség, helytállás fogalmát járja körül, és a gettó, a zsidóüldözések valamint a holokauszt mélyebb megismeréséhez járul hozzá. Domonkos Miksa életútján keresztül a diákok fontos példát láthatnak a hősiességre és helytállásra, így fontos szociális kompetenciáik (felelősségvállalás, nézőpontváltás, empátia, tolerancia) fejleszthetők.

Kapcsolódó film