Családtörténet vagy családi történet

Az óraterv a Koltai Panni - 3 generáció, 6 esküvő című Centropa-filmhez kötődően személyes sorsokat és történelmi eseményeket mutat be, valamint azok hatását a családi életre. Az órán a diákok -előzetes felkészülés és anyaggyűjtés után- elkészíthetik saját családfájukat is.

Kiváló lehet osztályfőnöki órán a család, társas kapcsolatok, más kultúrák megismerése kapcsán, de holokauszt emléknaphoz kötődve is jól használható, a történelmi háttér hangsúlyozása mellett. Etikaórán az empátia, együttérzés, elfogadás fejlesztésében, vagy épp történelemórán, felsőbb évfolyamokon, a holokausztról tanultak újszerű, sokoldalú megközelítését teheti lehetővé.

Kapcsolódó film