Rodina Liselotte Teltscherové

To je fotka naší rodiny. Zleva doprava jsou mí rodiče Bedřich Teltscher a Hertha Teltscherová (rozená Abelesová), vzadu moje sestra Kitty Peterson (rozená Teltscherová) a její manžel. Fotka byla pořízena v San Francisku, pravděpodobně před domem mých rodičů, někdy ve 40. letech.

Má sestra pracovala jako sekretářka v Šanghaji. Tam po válce potkala svého budoucího manžela – byl člen obchodního loďstva – a odešla s ním do Ameriky. Mí rodiče odjeli do Ameriky brzy potom. Měli možnost vrátit se do Československa, ale nakonec se rozhodli pro USA. Jsem za to strašně ráda, protože tu byl za komunistů těžký život. Má sestra nejprve v Americe pracovala jako sekretářka. Pak se jí narodila dcera Janice, a tak s ní zůstala doma. Dnes žije ve vesnici blízko San Franciska.

Mí rodiče žili v San Francisku. Maminka se zase rychle přizpůsobila – pracovala v továrně na koření, která se jmenovala Spice Island. Pracovala dost tvrdě, ale pak onemocněla. Zemřela na rakovinu v roce 1969. Pro tatínka bylo obtížné najít si v Americe práci. Nebyl tak přizpůsobivý jako matka. Kromě toho už nebyl mladý a pro lidi jeho věku nebylo moc možností k práci. Vypomáhal v obchodech, zvlášť po Vánocích, když do obchodů přicházeli lidé, aby vyměnili nechtěné dárky. Bylo docela zvláštní, že dělal tenhle druh práce, protože to kdysi býval takový obchodník. Otec zemřel v roce 1978. Oba mí rodiče jsou pohřbeni v židovské části hřbitova v San Francisku. A můj otec má náhrobní kámen se jmény našich příbuzných zavražděných za války.

Rodiče dostali odškodnění „Wiedergutmachung“, protože dědeček měl nějaké majetky v Rakousku. Vyplácení odškodnění začalo v Americe mnohem dřív než tady. Každý měsíc dostávali určitou částku, takže měli něco jako důchod.