Liselotte Teltscherová se svými spolužáky

Na této fotce jsem já se svými spolužáky během posledního roku na Židovském gymnáziu v Brně. Fotka byla pořízena v roce 1939. Na obrázku jsem první zleva a vedle mě je moje kamarádka Helga.

Po roce 1938, když Němci obsadili Sudety, jsme opustili Mikulov a přišli do Brna. Mí rodiče nemohli v Brně pracovat (kvůli protižidovským zákonům v Protektorátě Čechy a Morava), ale přivezli jsme si s sebou nějaké peníze z Mikulova. Nejdřív jsme tam žili v podnájmu.

V Brně jsem dokončila gymnázium. Bylo to židovské gymnázium s češtinou coby vyučovacím jazykem. Byli tam židovští učitelé, kteří nemohli vyučovat nikde jinde. Byli skvělí. Náš učitel dějepisu a filozofie byl jediný židovský docent na brněnské univerzitě. Měli jsme také skvělou učitelku biologie, která mě pro předmět velice nadchla.

Vím o některých svých spolužácích, kteří přežili válku. Jeden z nich byl chlapec, který pocházel z Prešova. Poté co školu zavřeli Němci, se vrátil do Prešova, nějak získal árijské dokumenty a přežil. Jiný z mých spolužáků, můj dobrý kamarád, pocházel původně z Polska. Pak v říjnu 1939 nepřišel do školy. Zjistili jsme, že jako všichni Poláci (polští Židé) byl poslán do koncentračních táborů v Polsku. Pak jsem ho ale v roce 1940 potkala na lodi do Palestiny. Bylo to obrovské překvapení. Měl mladšího bratra, který odjel do Palestiny před ním. Měli tam nějaké příbuzné, takže jim pomohli. Ti také mému kamarádovi poslali do koncentračního tábora vízum. Víte, bylo to tehdy na samém začátku, tenkrát to ještě nebylo tak přísné, a když někdo dostal vízum, pustili ho. A tak jsme se setkali na lodi. Studoval v Palestině archeologii a stal se profesorem archeologie na Hebrejské univerzitě.

Má přítelkyně Helga byla deportována do Terezína se svou matkou. Zůstaly tam po celou válku. Její matka tam pracovala jako zdravotní sestra, dostala tyfus a nakonec na něj zemřela. Helga onemocněla také, ale přežila. Po válce odešla do Libye za svou sestrou a švagrem. Pak odešla do Londýna a nakonec do Ameriky, kde se stala malířkou. Zemřela v roce 2003.