Rodiče Jindřicha Liona, Arthur a Elisa Lion, s přáteli jako svědci na svatbě v Praze

Rodiče Jindřicha Liona, Arthur a Elisa Lion, s přáteli jako svědci na svatbě v Praze

Moji rodiče Arthur Lion a Elisa Lion (rozená Robitschek) s přáteli, jako svědci na svatbě v Praze.

Moje matka Elisa Lion, rozená Robitschek, se narodila 10. ledna 1885 v Maschau. Vdala se do Prahy, pocházela z německy mluvícího pohraničí. O rodičích mé matky vím jen to, že měli sedm dětí, tři syny a čtyři dcery. Mnozí pak žili v Praze.

Jedna z dcer se provdala za lékaře, opět v pohraničí, a ti se pak dokonce přestěhovali do Vídně, zatímco všechny ostatní děti žily v Praze. Jeden byl zubař, jeden měl dílnu, kde vyráběl rukavice. Tohle byli manželé sester mé matky. Byli jsme taková typická pražská židovská rodina.

Můj otec byl z česky mluvící oblasti u Prahy, také z malého města, jeho matku jsem ještě poznal. Přestěhovala se do Prahy. Dědeček zemřel dřív, než jsem se narodil, a babička žila v Praze do mých čtyř nebo pěti let. Pamatuji si, že jsme ji museli každou neděli navštěvovat. To byl pro mě horor.

Měla velmi pěkný byt a musela být bohatá. Byla to taková dáma, ale nerozuměla malým dětem. Musel jsem tam sedět v klidu, rodiče tam u ní seděli půl hodiny nebo hodinu. Předem mi bylo řečeno: nemluv, nic neříkej, odpovídej na otázky, jen když se tě zeptají, ale nikdy se mě neptali, protože se o mě nezajímali. A to byl pro mě horor. 

Babička ale nebydlela daleko od nás. A stále si pamatuji, když zemřela, koncem dvacátých let, šel jsem zrovna náhodou kolem, když vynášeli rakev z domu. Bylo mi tehdy pět let. Je pohřbena jako Židovka na novém židovském hřbitově v Praze vedle mého dědečka. Oba jsou tam pohřbeni.

Prarodiče z matčiny strany jsou pohřbeni v Maschau, je zde i židovský hřbitov. Židé tam už dávno nežijí. Hřbitov je zcela zarostlý. Jinak je vše v dobrém stavu, ale ty epitafy se nedají číst, protože je to tam tak zarostlé. Byl jsem tam s manželkou a plazili jsme se pod stromy a keři, dokonce jsem tam ztratil brýle, ale ten hrob jsem nenašel.

Open this page