Jindřich a Hannah Lionovi

Jindřich a Hannah Lionovi

Když jsem v roce 1947 přijel s manželkou do Prahy, byl nám přidělen byt, kde předtím bydleli Němci. Německé byty byly přiděleny Židům, kteří se vrátili, nebo vracejícím se vojákům. Zpočátku jsme bydleli v podnájmech na Jessenské, což je vedlejší ulice z Pařížské ulice, naproti synagoze. A pak nám byl zase přidělen byt na Revoluční ulici, opět třípokojový. Je to tak nějak otázka zvyku, vždycky musím bydlet někde v okolí: všechno se odehrávalo kolem Staroměstského náměstí - vánoční trh, Mikulášský trh, i všechny ty demonstrace, průvody, vojna, všechno se vždy odehrávalo tam na Staroměstském náměstí. Tohle byl můj domov. 

V Praze byli i moji přátelé, spolužáci a členové mého fotbalového klubu. Bylo tam mnoho přátel. Když jsem se dva roky po válce vrátil do Prahy, o hrůze války se už nemluvilo. Mladí lidé z mé rodiny přežili, v Londýně byli čtyři bratranci, dva bratranci přežili v Izraeli. Pražský vrchní rabín žil za války v Jeruzalémě a poté se vrátil do Prahy jako vrchní rabín. Oddal nás ještě v Jeruzalémě. Řekl mé ženě, že převezme roli jejího otce... Jezdívali jsme pak k němu domů na svátky. Byl to pražský Žid. V náboženství byl konzervativní, ale znal pražské Židy. Věděl, že náboženství nerozumím, ale měl pro to pochopení. Náboženství jako takové mě nikdy nepřitahovalo, ani židovské, ani jiné. 

Viděl jsem všechno to nesprávné, co se v náboženství skrývá. Všichni mluví o rovnosti, ale všude, kam se podíváte, probíhá válka, ať už v Irsku nebo v jiných náboženských komunitách. Všechno je to povrchní. Rabín zemřel, a když v nemocnici umírala i jeho žena, navštívila ji moje žena a řekla mé ženě: "Tady, vezmi si klíč od mého bytu, můžeš jít do bytu. A cokoli chcete, můžete si vzít. Je to vaše. Jediné, co vám nedám, jsou peníze v bance, protože není dobré dávat mladým hodně peněz. Jste moc mladí a neumíte si vážit peněz a kazí vám to charakter." My jsme skoro žádné peníze neměli, za komunismu člověk moc nevydělával, i když jsem hodně pracoval. Byl jsem redaktorem, nejprve v týdeníku a pak v deníku.

Open this page