Artur Radvanský

Tahle moje fotka byla pořízena někdy mezi lety 1945-1948 v Praze. Už si nepamatuju přesné datum.

V roce 1946 jsem se oženil s Alžbětou Kürtiovou a předtím, než jsem začal studovat na Vysoké škole chemicko-technologické, pracoval jsem přes léto na brigádě ve Stalinových závodech v Litvínově. V říjnu toho roku jsem začal studovat první semestr na VŠCHT. První zkoušku jsem měl v roce 1947 z hydrologie. Ze zkoušky z anorganické technologie jsem měl opravdu strach, tak jsem se pilně učil a nenechal nic náhodě. Zkoušku z anorganické technologie jsem skládal u profesora, kterého jsem potkal v Sachsenhausenu. Zkoušku z organické technologie jsem pak dělal u pana profesora Šorma, se kterým jsem potom pracoval na Akademii věd.

Komunistický převrat a následující komunistická léta jsem „probruslil“ jako odbojář, antifašista, byl jsem i ve Svazu bojovníků za svobodu a odborář. Přednášky o holocaustu jsem vlastně začal dělat už  v roce 1946, takže jsem byl brán jako pokrokový člověk.

V roce 1951 jsem dostudoval VŠCHT. Hned po studiu jsem nastoupil do Akademie věd, kde jsem pracoval jako chemik. Zde byl můj nadřízený doktor Bažant původem z Písku. V Akademii bylo dost Židů a nemohu říct, že bychom pociťovali nějaký antisemitismus. To, že mi nebyl můj židovský původ na překážku, dokazuje ta skutečnost, že jsem byl jeden čas na Akademii dokonce předsedou závodní rady. Mezi mými spolupracovníky byl i velký zájem o vyprávění o mé historii za druhé světové války.

V roce 1954 nebo 1955 jsem si taky změnil jméno Thüeberger na Radvanský, protože jsem už nechtěl mít německé jméno. Jméno Radvanský jsem vybral podle Radvanic, kde jsem se narodil a prožil dětství.