Anna Kopská

Tohle je paní Kopská, naše kuchařka. Fotka byla pořízena někdy ve 30. letech a myslím, že to nebylo nikde v Praze, ale někde na venkově. Paní Kopská byla stejně jako moje rodina z Čáslavska. Když byla mladá, sloužila už u mého dědečka, Aloise Broda.

Paní Kopská nám za války hodně pomáhala. Protože byla křesťanka, mohla na svoje jméno pronajmout byt, ve kterém jsme taky žili, nemuseli jsme se tísnit s několika ostatními rodinami v ghettu na Starém Městě.

Když jsme byli deportovaní do Terezína, byla to zase ona, kdo nám pomáhal posíláním balíčků s jídlem. Nebyla to tak jednoduchá věc, jenom to jídlo sehnat a pak ho ještě poslat, pokud za přepážkou seděl nějaký antisemitský úředník, tak se díval skrz prsty... Paní Kopské taky dlužíme to, že zachránila náš rodinný majetek, který jsme u ní schovali, například tyhle fotografie.

Když jsem se po válce vrátil do Prahy, byla první člověk, za kterým jsem šel. Společně jsme pak žili v našem bytě v Masné ulici, po pár letech přibyla i moje žena a pak také naše dcera, takže v jednu dobu jsme se tam mačkali v pěti. To proto, že paní Kopská měla syna, který tam s námi chvíli žil. Jinak byla paní Kopská vdova a žila z vdovského důchodu.