Alois Brod

Alois Brod

Tohle je můj dědeček Alois Brod, otec mého otce. Bohužel jsem ho nepoznal, zemřel, než jsem se narodil, někdy v první polovině 20. let. Většinu toho, co o něm vím, vím od paní Anny Kopské, která sloužila už za něj, pak vařila mým rodičům a po válce žila se mnou a vychovávala moji dceru.

Dědeček se narodil se pravděpodobně v první polovině devatenáctého století. Žil ve vesnici, která se nachází kousek od Čáslavi, jmenuje se Vrdy-Bučice, a měl tu obchod se smíšeným zbožím. Byl to určitě velmi velký obchod, snad největší v okolí. Dostalo se tu všechno. Látky, boty, nářadí, cukrovinky, potraviny. Za obchodem byly i stáje a patřilo k němu i mnoho polí, dědeček měl hodně zaměstnanců.

Dědeček asi nebyl moc nábožensky založený, prý si nechával nosit šunku do koupelny, aby to babička neviděla, ta totiž byla ortodoxnější.

Dědeček měl sourozence, bezpečně vím, že měl bratra Josefa, jehož potomci dodnes ještě žijí, někteří tady, někteří v Americe.

Paní Kopská mi taky vyprávěla, že děda sedával před domem a v neděli, když chodily děti z kostela, tak jim rozdával cukrovinky. A říkával: "Podívejte se, jaké to je umouněné dítě, kdyby se umylo, jak by bylo krásné."

Open this page