Kallós Miklós a kolozsvári egyetem Judaisztika tanszéke könyvtárának megnyitóján

+
 • Photo taken in:
  Kolozsvár
  Year when photo was taken:
  1999
  Country name at time of photo:
  Románia
  Country name today:
  Romania

A kép a Babes-Bolyai egyetem Judaisztika tanszéke zsidó könyvtárának megnyitóján készült. Épp egy kis köszöntõ beszédet mondtam. Moshe Carmilly-Weinberger [lásd: Weinberger- Carmilly, Moshe] is rajta van a képen, középen ül.

A holokauszt idején a kolozsvári hitközség rabbija volt. A háttérben, kezével a falnak támaszkodva, David Bar-Ad tanár úr Izraelbõl, akinek az édesanyja Bukovinában született és nevelkedett. David ivritet tanít a tanszéken azóta, hogy a tanszék megalakult.

Sajátos helyzetben vagyunk most. 1997-ben megválasztottak a kolozsvári Zsidó Hitközség elnökévé. Ismeri ön a Beckett-szindrómát? Volt egy színdarab és egy film is.

Beckett Angliai Henrik herceg jó barátja volt, iszákosok és nõcsábászok mindketten, mulatozó cimborák. Aztán Henrik megtette Beckettet az anglikán egyház fejének, hogy közeli emberét tudja az egyház élén. Beckett ezt komolyan vette, és valóban méltó módon képviselte az egyházat.

Megtagadta a király kérését, hogy feleségétõl törvényesen elválassza, ezért aztán meg is gyilkolták. Érdekes dolog ez a Beckett-szindróma: magas hivatalba kerülsz, és elkezded komolyan venni. Velem is az történt. Milyen értelemben? Sosem tagadtam a zsidó létemet, ha akartam volna, se tudtam volna.

Egyáltalán nem váltam újra vallásossá, de amikor megválasztottak a hitközség elnökének, az elsõ gyûlésen megmondtam, hogy tudatában vagyok annak, hogy vallásunk a népünk történelme során fennmaradásunk legerõsebb bástyájának bizonyult.

Ezt elismerem. Ezért azt mondtam, hogy mint elnök teljes erõmbõl támogatni fogom vallásos hitéletünket.

2001-ben, úgymond, lemondtam, tehát négy és fél évig voltam elnök a hitközségben. Újra akartak választani, de nem fogadtam el, kerüljön sorra még más is.

Egyfajta tanácsosként még mindig segítem a hitközséget. Megvannak a szükséges ismereteim, amiket még annak idején a neológ zsinagógában és édesapámnak segédkezve, a temetések alkalmával tanultam.

A neológ zsidó közösség iskoláit végeztem, ismerem mind a neológ, mind az ortodox zsidó szokásokat.

Interview details

Interviewee: Miklós Kallós
Interviewer:
Cosmina Paul
Month of interview:
February
Year of interview:
2004
Kolozsvár, Hungary

KEY PERSON

Miklós Kallós
Year of birth:
1926
Decade of birth:
1920
City of birth:
Nagyvárad
Country name at time of birth:
Románia (1918-1940)
Occupation
after WW II:
Egyetemi tanár

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8