Životní příběh paní Dagmar Lieblové – 2 hodiny

Studenti byli již poučeni o základních pojmech ( židovská kultura, zvyky, tradice, dějiny Židů v naší zemi a ve světě, Židé a druhá světová válka, koncentrační tábory, perzekuce, zákazy, odpovědi na časté dotazy). Již dříve jsem vypracovala vlastní studijní materiály a pracovní listy na základě mnohaletého studia této tématiky i s využitím materiálů ze seminářů Památníku Terezín. (2 hodiny). Nyní si mají uvědomit, že za statistikou se skrývají osudy lidí dosud žijících okolo nás.

Read more
Czech exhibition

Czech Exhibition

This is an exhibition that tells us much more about how Jews lived rather than how they died, and it is a tribute to all those in these pictures who were murdered in the Holocaust. The exhibition consists of 70 panels, and it premiered in 2009 in Terezin. In late 2013, it will tour the Czech Republic.

Read more