Sećanje na žrtve Holokausta

Pošto učenici uče jako malo o Holokaustu na časovima istorije, mislila sam da treba nešto raditi i na času odelj.starešine. Gimnazijalci imaju i sociologiju i građansko vaspitanje kao i psihologiju u drugom razredu, to znači da njima su sledeći pojmovi poznati: nacionalizam, rasizam, šovinizam, fašizam, Holokaust, stereotip, predrasuda, diskriminacija, međuljudski odnosi -  i treba samo da to sve prođemo još jedanput na neki drugi način – kroz gledanje jednog CENTROPINOG filma: Tri obećanja. Zato sam izabrala baš ovaj film, jer se događaji odvijaju u našoj zemlji, „karakteri“ će im biti bliži iz ovog razloga. Ono što ja osećam među učenicima jeste jedna velika predrasuda prema drugim zajednicama (neki učenici jako negativno govore o drugim nacijama – mada uopšte ne poznaju njih) – i to me malo zabrinjuje. Zato smo mi, nastavnici da ih vaspitujemo i da podstičemo da i naši đaci budu dobri ljudi.

Related Films

Matilda Kalef -- Three Promises

Porodica Kalef je jedna od najstarijih u Beogradu, u kome žive više od 300 godina. Onda Nacisti 1941. ulaze u Srbiju...

Dok su na desetine njenih rođaka streljani ili odvođeni u gasne komore, Dona Bat Kalef sa svoje dve kćeri, Bredom i Matildom, beži u katoličku crkvu na Banovom brdu. „Možete li nas zaštititi?,“ upitala je sveštenika. Župnik Andrej Tumpej je zaista spasao Donu i njene kćeri, a ovaj film predstavlja priču o njima.

Read more

Lesson Plan details