Ernest Galpert -- Growing Up Religious

Príbeh detstva v chasidskej komunite v jednom z najvýznamnejších centier ortodoxného a chasidského judaizmu v strednej Európe, v Mukačeve. Mukačevo bolo v období medzi rokmi 1918 až 1991 súčasťou piatich štátnych zriadení: Rakúsko - Uhorskej monarchie, medzivojnovému Československa, Maďarska, Sovietskeho Zväzu a Ukrajiny. Židovskí občania tvorili pred 2. svetovou vojnou majoritnú časť obyvateľstva mesta.

Available languages

Read more