Ernest Galpert -- Growing Up Religious

Príbeh detstva v chasidskej komunite v jednom z najvýznamnejších centier ortodoxného a chasidského judaizmu v strednej Európe, v Mukačeve. Mukačevo bolo v období medzi rokmi 1918 až 1991 súčasťou piatich štátnych zriadení: Rakúsko - Uhorskej monarchie, medzivojnovému Československa, Maďarska, Sovietskeho Zväzu a Ukrajiny. Židovskí občania tvorili pred 2. svetovou vojnou majoritnú časť obyvateľstva mesta.
Ernest Galpert, narodený v roku 1923, trávil v detstve každé ráno v náboženskej škole pre chlapcov (cheder). Odtiaľ prešiel do českej školy, ktorá mu poskytovala svetské vzdelanie. V štátnej škole sa nezriedka učil pravý opak toho, čo v náboženskej. Ernestov otecko vlastnil malý obchod s rozličným tovarom. V rodine rozprávali jazykom jidiš. Počas 2. svetovej vojny bol Ernest internovaný v tábore nútených prác. Jeho rodičia a sestry boli deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. Odtiaľ sa vrátili len jeho sestry, ktoré sa krátko potom vysťahovali do Izraela. Ernest zostal v Mukačeve a dúfal, že sa z koncentračného tábora vráti aj jeho milovaná priateľka Tilda. Vrátila sa. Ernest s Tildou sa vzali. Mali civilný sobáš. Tragické skúsenosti spôsobili ich odklon od náboženského života. V rovnakom duchu vychovali i svojich dvoch synov.
V roku 1991 padol komunistický režim a Mukačevo sa stalo súčasťou Ukrajiny. Jeden z Ernestových synov sa vysťahoval do Izraela. So svojim druhým synom začal Ernest pomáhať pri rozvoji židovskej komunity v meste a pomaly sa vrátil späť ku svojej viere a náboženskému životu.

Study Guides

Historische Links

 

Krátke dejiny Podkarpatskej Rusi
Link

Jüdische Links

 

Chasidizmus
Link (česky)

Jazyk jidiš
Link

Článok o slávení sviatku Pesach v rodine Ernesta Galperta
Link (anglicky)

Sviatok Pesach
Link

ďalšie odkazy

 

Maďarské pracovné oddiely na nútených prácach v Sovietskom zväze na stránke Centropa (anglicky)
Link

Available languages

Audio Subtitle Play Čeština Play Čeština English Play Magyar Play Magyar Deutsch Play Magyar English Play

Read biography

Film details

Lesson plans for this film

11 results
Title / School Subject Documents Language
Óravázlat- "A XX. századi zsidóság"
Történelem
Beregszászi Marianna
hu
Óravázlat - "Európa határok nélkül"
english
Jávor Judit-Varsányi Mari
hu
Óravázlat -"Vallásos családban nőttem fel"
Történelem
Magóné Tóth Gyöngyi
hu
Óravázlat - "Három generáció, hat esküvő"
Osztályfőnöki óra
Kéri Ildikó - Fehérváry Zoltán - Vági Eszter
hu
Óravázlat - "Vallásos családban nőttem fel"
Irodalom, judaism / religious knowledge / ethics
Fehér Katalin - Fenyő Ágnes
hu
Óravázlat - "Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században"
Történelem
Kardos Éva
hu
Choosing to be Jewish Family Education Program
judaism / religious knowledge / ethics
Sharon Tash
en
Using the Lion and the Galpert film
History
Gafna Vanova, Lauder School, Prague
en
Ernst Galpert: Foundations of Halacha and Aggada
History
Rabbi Neal Scheindlin, Milken School Los Angeles, USA
en
Analyzing a Centropa Film
other projects
Lauren Granite
und
Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment
History, other projects
Melissa Yarborough
en