Zdjęcia z Krakowa

Pokaz slajdów ze zdjęciami od ośmiu naszych żydowskich rozmówców z Krakowa.

Available languages

Audio Subtitle Play Polski Polski Play Polski Polski Play

Film details