Tanáraink

Baracs Nóra

Széchenyi István Gimnázium, Pécs

A kép eltávolítva.

A pécsi Széchenyi István Gimnáziumban tanítok történelmet és társadalomismeretet, osztályfőnök vagyok. Mivel a holokauszt témájának tanítására a kerettanterv által biztosított egyetlen óra nagyon kevés, kerestem a lehetőségeket, mikor lehet a Centropa-filmeket más alkalmakkor is használni. Ez egybevágott azzal a célkitűzésemmel, hogy a zsidók hazai jelenlétéről, szerepéről ne csak 1944 kapcsán legyen szó az óráimon. Az OMM mindennapi életének tanításához levetítettem az ortodox gyermekkort bemutató filmet (Galpert család). Horthy-korszak életmódjával foglalkozó órán a papírrepülővel találkozhattak a diákjaim. Felvezető feladatok helyett a filmet megszakítom a békés korszak bemutatása után, és azt kérdezem, mi lesz a folytatás. Általában nem jönnek rá, hogy zsidó családról van szó, így jó beszélgetést lehet arról indítani, miért történhetett ez meg a szerelmesekkel. Nussbaum család történetét is ehhez a korszakhoz kapcsolódóan szoktam lejátszani.

Domonkos Miksa filmjét már az ötvenes évek tanításakor vettem elő, onnan indítva, amely már a kommunista korszakról szól. Aztán felteszem a költői kérdést, hogy meg akarják-e nézni az előzményeket, majd indítom a lejátszást.

Csanády Szilvia

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

A kép eltávolítva.

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok angol nyelvet, illetve már negyedik alkalommal kapok osztályfőnöki megbízást.

Elkötelezett híve vagyok a globális nevelésnek és a tolerancia nevelésnek, illetve a projekt alapú oktatásnak.

A Centropa videóit szívesen használom az angol óráimon a tananyag színesítéséhez, változatosabbá tételéhez. A mindennapi élet témái jelennek meg számos videóban, így lehetősége nyílik a diákoknak a múltat és a jelent, valamint a különböző hagyományokat és kultúrákat összehasonlítani, aminek nagy jelentősége van egy idegen nyelv tanulásánál. A videókhoz megtalálható a szövegkönyv, illetve tanári segédanyagok, sok esetben kész óratervek is rendelkezésünkre állnak.

Peragovics Ferenc

Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom

A kép eltávolítva.

Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium a munkahelyem. Az iskolában történelmet, orosz nyelvet tanítok és ellátom a könyvtárostanári teendőket. A Centropával mondhatni születése kezdetétől kapcsolatban vagyok. Szeretem a foglalkozások légkörét, jártam a Bécs - Zágráb - Szarajevó nyári akadémián. Sok ismeretet gyűjtöttem a közép-európai zsidóság történetéről, amit óráimon szeretek felhasználni. Kiemelt fontosságot tulajdonítok az interjúk hatalmas anyagának és az ügyesen szerkesztett kisfilmeknek, amelyek más-más módon, de megannyi fénytörésben mutatják be a zsidóság holokauszt előtti életét Európa középső tájain.

Baglyos Natália

Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, Budapest

A kép eltávolítva.

Baglyos Natália vagyok a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium matematika német szakos tanára. A Centropa Alapítvánnyal 7 évvel ezelőtt találkoztam, és azóta is rendszeresen részt veszünk diákjaimmal a különböző rendezvényeiken (kiállításokon, Centropa Cafe-n, filmkészítő pályázaton tanártovábbképzéseken és a nyári Summeracademy-n). Az alapítvány honlapján megtalálható filmeket tanórákon illetve egy-egy versenyre való felkészülés során szoktam használni.

Tóth Vásárhelyi Éva

A kép eltávolítva.

Tóth Vásárhelyi Éva vagyok, történelem, társadalomismeret szakos középiskolai tanár. Jelenleg nyugdíjas státuszon.

Az elmúlt évtizedekben legfontosabb feladatomnak tartottam azon érdeklődésemnek átadását, mellyel kutattam a zsidóság történetét, szokásrendszerét, szerepét a történelemben. Igyekeztem a legkülönfélébb módszerek segítségével minél több diákot bevonni munkámba, közös programokat szervezni, a társadalom leszakadt, vagy bármilyen mássággal rendelkező rétegeit megismerni, hidat építeni az elszigetelődött, sajátos szubkulturális csoportok között.

Ebben a tanévben ( és az előzőben is) a CENTROPA „Közös nevező” programjában mentortanári szerepet töltök be.

Kindler Péter

Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom

A kép eltávolítva.

A gimnáziumi tanítás során mostanában több, régebben kevesebb szó esett a magyarországi - és európai- zsidóság történetéről, a holokausztról. A téma régóta érdekelt, a Centropa új ismereteket adott. Nem - elsősorban - a holokauszt tragédiáját ismerhetjük meg a filmekből, riportokból, a túlélőkkel folytatott beszélgetésekből, hanem a Kárpát-medencében élő, és magyarrá vált honfitársaink életét, átlagos, vagy attól elütő mindennapjait. A vallási, majd származási különbségtétel értelmetlenségére kell ráébreszteni a diákokat, hogy ez a folyamat ne folytatódhasson tragikus irányba.

Részt vettem néhány Centropa-szemináriumon Magyarországon, tagja voltam a Prága-Bécs-Budapest nyári kurzusnak, szép történetekkel és értékes emberekkel ismerkedtem meg. Diákokat vittem a Centropa hanuka-vacsorájára, az esztergomi vasútállomáson megtekintettük a vagonkiállítást. Úgy gondolom, a személyes élettörténetek hozzásegítenek a tágabb összefüggések felismerésére.

Nagy Márta

Széchenyi István Gimnázium, Pécs

A kép eltávolítva.

2014 óta dolgozom együtt a Centropával.

A tanári szemináriumok tartalmas felkészítésein mindig nagyon sok ötletet kaptam, színvonalas előadásokat hallhattam, melyeket iskolámban remekül tudtam később hasznosítani.

A Centropa- interjúkat többször használtam Holokauszt-napi rádiós műsorok készítésénél.

Vándorkiállításuk, a „Történetek egy családi albumból” lehetőséget adott a kortárs tárlat- vezetés módszerének alkalmazására.

Videó-készítési versenyük kapcsán feldolgoztuk a pécsi zsidóság történetét.

Oktatási anyagaikat – óravázlataikat, módszertani felkészítőjüket, rövidfilmjeiket - számos alkalommal alkalmaztam már osztályfőnöki órákon és projektnapokon.

Német szakos tanárként rendszeresen dolgozok fel tanítványaimmal német nyelvű rövidfilmeket.

A német nyelvű interjúk és a rövidfilmek ugyanis nagyszerű lehetőséget adnak a szókincs bővítésre és véleménykifejtésre.

A Centropa Hanuka ünnepsége mindig rendkívül nagy élményt jelent tanítványaimnak, mert ennek kapcsán találkozhatnak és beszélgethetnek túlélőkkel.

Mindig nagy örömmel veszek részt a szemináriumokon, mert a Centropa szervezői- Szilvi és Marcell- nagyon igényes programokkal, segítőkészen és rugalmasan támogatnak a munkában.

Vódi Zsolt István

középiskola tanár

Szakok: történelem, magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra
Centropa-díj: 2013, 2015
A kép eltávolítva.

Mohácson születtem, és az egykori zsidó gettó utcájában nőttem fel. Ott, ahol Radnóti Miklós volt fogoly. Ott, ahol együtt éltek és élnek még ma is magyarok, szerbek, horvátok, svábok, zsidók és romák. Ott, ahol a többnemzetiségű, sokféle kultúrájú környezet teljesen természetes volt számomra. Ugyanúgy, ahogy itt is, Sopronban, ahol élek.

Ez a sokféleség vitt a Centropa-hoz is. 2011 óta dolgozunk együtt. Először szemináriumokon és tanárképzéseken vettem részt, de később a Centropa Summer Academy-be is volt alkalmam bekapcsolódni (2012, 2016, 2017), ami nemcsak hatalmas élményt jelentett, de újabb lendületet is adott a munkámban.

A CSA 2012 inspirációt adott egy berlini tanulmányút, „Az elmúlt évszázad nyomában” kidolgozásához, illetve a „Soproni zsidóság nyomában” városi séták megszervezéséhez. Külön öröm volt számomra, hogy az elmúlt két alkalommal (2016, 2017) már a Centropa-stáb tagjaként lehettem ott a csapattal.

A 2014 májusában megnyílt, és azóta - túlzás nélkül állíthatom - világhírű „Elfeledett Soproniak” c. kiállításunk része a Centropa anyaga is.

Kedvenceim mégis a Centropa filmjei. A filmekben látható sorsok és történetek nemcsak megérintik a diákok lelkét, de nagyban hozzájárulnak a korszak megértéséhez is.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy az idei évben már a visegrádi országokban meghirdetett videókészítési verseny zsűritagjaként értékelhettem a beérkezett, jobbnál jobb kisfilmeket.

Örülök, hogy tagja lehetek a Centropa-tanárok népes nemzetközi táborának