A szegedi zsidó népiskola értesítője

A szegedi zsidó népiskola értesítője

Ez a szegedi zsidó népiskola értesítője az 1938/39-es tanévről.  A névsorból kitűnik, hogy én is tagja voltam e "híres" társaságnak.
 
Óvodai éveimet a Szilléri sugárút legvégén levő óvodában töltöttem el. Három évig jártam óvodába. Nem magánóvoda volt, hanem állami. Teljesen vegyes társaság járt ide. 
 
Az óvodából a zsidó elemi iskolába kerültem hétéves koromban, mert novemberi voltam, és évvesztes. Gyalog vagy villamossal jártunk az iskolába. A zsidó elemi iskola igen jó nevű intézmény volt akkor. Itt végeztem el a négy elemi osztályt. Nem voltam kitűnő tanuló, olyan közepes eredményeket értem el. De ebben az időben kezdtem el olvasni, és azok az irodalmi művek, amik rám rakódtak, alapvetően ebben a korszakban rakódtak rám. Az olvasásban "mindenevő" voltam. 
 
A szegedi Széchenyi téren volt egy kölcsönkönyvtár, és emlékszem, hogy a vadnyugati történetektől kezdve, "Az ember tragédiájá"-n át Homérosz “Iliász”-áig mindent olvastam. Elég korán elkezdtem olvasni, és akkor még nagyon fogott az agyam. Anélkül, hogy tanultam volna verseket, egyszer vagy kétszer elolvastam, és tudtam őket. 
 
Az elemiben volt vallásoktatás, de hébert nem tanítottak. Neológ iskola volt. A szegedi zsidóság nagy része neológ volt, bár volt egy kisebb ortodox hitközség is, és a világhírű szegedi zsinagóga mellett volt egy kis ortodox templom is.
 
Open this page