Schwarz Rózsi

Schwarz Rózsi
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Pesterzsébet
  Fénykép készítésének éve:
  1939
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Apolló mûterem, Pesterzsébet, Kossuth Lajos u. 19.
Ez a kislányom, Schwarz Rózsi 1939-ben Pesterzsébeten. Még mikor a Rebenwurzl gyárban voltam, megismerkedtem már a feleségemmel. [Rebenwurzl Salamon és Izidor Rt. ortodox kóser szalámigyára, Budapest, Kazinczy utca 41. A Rebenwurzl család régi zsidó hentes család. A századelőn Rebenwurzl Sámuel 'marhahús elárusító üzlettulajdonosként' szerepel a budapesti lakcímjegyzékben, lakása a Szerecsen utca 16-ban, üzlethelyisége a Laudon utca 4-ben volt. -- A szerk.] A Rebenwurzléknak volt vagy 10 bodegájuk, ahol reggelizni lehetett. És a feleségem, Katz Helén ott volt vezető a Garay utcai üzletben. Õ Nagyecsedről, nagyon vallásos családból való volt. Asztalos volt az apósom, szegény ember. És mikor megtudták, hogy Schwarz, a kóser mészáros veszi el, egész Szatmár megye odavolt. Három lány volt. Az egyik elment a cselédre vigyázni egy nagyvárosba. A másik lány férjhez ment, azt elvette egy szegény ember, a kicsit meg én vettem el. Az édesanyja meghalt néki, és fölhozta a nagynénje. A Jázmin utcában volt a nagynénje gondnok egy nagy házban. Ott lakott nála. 1936-ben volt az esküvő a Kazinczyban [a Kazinczy utcai zsinagógában]. Nem fértek be. Mind a két emelet tele volt nézővel, az udvaron nem fértek el, annyian álltak bent. A mészárosok mind ott voltak. Aztán Nagyecsedről meg Porcsalmáról voltak sokan, voltak a feleségem testvérei, azok mind följöttek. Amikor megnősültem, akkor énnékem megvolt a lakásom Pestújhelyen. És onnan költöztünk át Pesterzsébetre. Pesterzsébeten, benne volt az ?Új Élet?-ben, kóser mészárost akartak, mert ott nem volt kóser mészáros, csak baromfis volt kettő. Pesterzsébeten csak neológ hitközség volt, de a neológok is kósert ettek. Azért, mert szombaton nyitva volt, azért még kóser háztartást vezettek. A hitközség ajánlotta énnékem, hogy azt a helyiséget megkapom, pont a városházával szemben. Helén volt a boltban. Én meg jártam a mészárszékre, mert énnékem a marhahús meg ilyesmi nagyon ment. Mikor én bevonultam 1937-ben, akkor ő már inkább csak baromfival foglalkozott. Hozták a baromfit, nem ott vágtuk, a feleségem átvette, aztán vitte be Pestre, öt-hat libát egyszerre bevitt a vevőknek. 1937-ben született a Rózsa, a fiam, Sándor meg 1943-ban. A nagynéni, aki a Helént is nevelte, az segített a gyerekekkel. Helén nagyon ortodox volt, sájtlis [lásd: paróka] volt. Õnéki muszáj volt kósernak lenni, mert az apja, meg volt unokatestvére nagyon sok, és jöttek mind Pestre föl, és akkor nem ettek volna nála [lásd:étkezési törvények]. A feleségem elvitték a két gyerekkel, elvitték, elpusztult. Ez volt az utolsó transzport, ebből senki nem jött haza. Nem emlékszek vissza, hogy mikor tudtam meg, hogy elvitték a családomat Auschwitzba.

Interjú adatok

Interjúalany: Ernõ Schwarz
Interjúkészítő neve:
Andor Eszter
Interjú készítésének hónapja:
November
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Rozsi Schwarz
Születési év:
1908
Születési hely:
Eger
Ország neve a fénykép készültekor::
Magyarország
Halálozási év:
1968
Halálozási hely:
Eger
Country of death:
Magyarország
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Housewife
II.világháború után:
Housewife
Névváltozás
 • Születési név: 
  Friedmann
  Névváltoztatás éve: 
  1928
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage
 • Születési név: 
  Schwarz
  Névváltoztatás oka: 
  Remarriage
  Névváltoztatás évtizede: 
  1940s

További képek ebből az országból

Erdõs Mária gyerekkorában
Klein Menyhértné Ander Erzsébet apjával, fiával és unokaöccsével
Hámos Judit az unokahúgával
Izsák Ignác és Weisz József a papírkereskedés elõtt
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8