Roth László késõbbi feleségével

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Ungvár
  Fénykép készítésének éve:
  1938
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovakia
  Ország neve ma::
  Ukraine

Ezen a képen a leendő feleségemmel vagyok. A felvétel Ungváron készült, 1938-ban. 

Az iskolát 1936-ban fejeztem be. A szüleim azt szerették volna, ha folytatom a tanulmányaimat, de én a saját lábamra akartam állni. Rábeszéltem apámat, hogy segítsen elhelyezkedni a Bercsényi étteremben pincértanulóként. Dolgozni akartam, és ezzel egyidejűleg az ungvári kereskedelmi iskolába járni. A kereskedelmi iskolában három évig tartott az oktatás. Azon a szakon, ahol a pincéreket képezték ki, az általános tárgyakon kívül még cukrászatot, hentes szakmát és szakácsmesterséget kellett tanulni. Fölvettek dolgozni a Bercsényibe, ahol apám főpincér volt. A másik főpincér egy magyar ember volt, akit Lantosinak hívtak. Váltásban dolgoztak, reggeltől ebédig apám, aztán ebédtől estig Lantosi, a következő héten pedig fordítva, akkor apám volt az esti műszakban. Így dolgoztak a pincérek is. Mivel én tanultam, csak reggeltől ebédig dolgoztam; este csak a tapasztalt pincérek dolgoztak. Összesen húsz ember dolgozott az étteremben, ebből hat-hét volt zsidó.

A munkahelyemen megismerkedtem egy szlovák lánnyal, Mária Lesinszkajával, aki Gorondról származott. Mária egy évvel idősebb volt nálam, 1921-ben született. Egyszerre helyezkedtünk el az étteremben. Mária először szakácstanuló volt, egy év múlva pedig szakács lett. Találkozgatni kezdtünk, egymásba szerettünk. Mindig egy váltásban dolgoztunk, ezért találkozhattunk munka közben is, munka után is. Mária keresztény volt. Sem az én szüleim, sem az övéi nem ellenezték, hogy találkozgatunk és össze akarunk házasodni, amint a magunk lábára tudunk állni. Máriáék sokan voltak testvérek: négy fiú és három lány volt. Mária volt a legidősebb, a többiek még otthon laktak. Az apja egy kőfejtőben dolgozott, az anyja háztartásbeli volt. Volt egy kis gazdaságuk: tehenük és egy kis földjük. Szegények voltak, és Mária szülei nagyon örültek, hogy a lányuk jó családba kerül. Úgy gondolták, hogy a zsidók a legjobb férjek. 

Amikor hazatértem a háború után a koncentrációs táborból, Ungvárra érkezésem után azonnal találkoztam Máriával. A három év alatt mindvégig várt rám. 1945 júliusában házasodtunk össze. Zsidó esküvőnk persze nem volt. Az anyakönyvi hivatalnál bejegyeztettük a házasságot, estére pedig vendégeket hívtunk. Az esküvői vacsorát Mária szüleinél tartottuk.

Interjú adatok

Interjúalany: László Roth
Interjúkészítő neve:
Ella Levickaja
Interjú készítésének hónapja:
Október
Interjú készítésének éve:
2003
Ungvár, Ukrajna

Kulcsfigura

László Roth
Zsidó név:
Lázár
Születési év:
1922
Születési hely:
Ungvár
Foglalkozása
II.világháború után:
Pincér, étteremvezető

Másik személy

Mária Roth
Születési év:
1921
Születési hely:
Gorond
Ország neve a fénykép készültekor::
Csehszlovák Köztársaság
Foglalkozása
II.világháború után:
Szakács
 • Születési név: 
  Mária Lesinszkaja
  Névváltoztatás éve: 
  1945
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés

További képek ebből az országból

Neubauer Ignác egy ismerõsével
Tábori postai levelezõlap
Weisz Ernõ
Neubauer Ignác testvérei, unokatestvére és barátai társaságában

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8