Rosenberg Imre rabbija

 
Ő volt a rabbim, Deutsch rabbi. 
 
A gyerekek a községi iskolába jártak, minden héten volt hitoktatás, két vagy talán három óra. De a zsidó gyerekeknek több hittanórájuk volt, nekünk minden délelőtt vagy délután vagy vasárnap volt tanítás a héderben.  Hat évet jártam az elemi iskolába, aztán tizennégy éves koromig a polgári iskolába. Azután talmudiskolába jártam, a képen látható Deutsch rabbi iskolájába.