Pollák Béla elsõ feleségével, Benedek Máriával

Pollák Béla elsõ feleségével, Benedek Máriával
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Vág
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a második férjem, Pollák Béla az első feleségével, Benedek Máriával, aki 1944-ben halt meg. Nem tudom, hogy hol és mikor készült a kép. A második férjemmel, Pollák Bélával úgy ismertettek össze. Én Csömödéren laktam, ő meg a nyugati határszélen, Vágon [Sopron vm.], körülbelül 200 kilométerre [Csömödér és Vág között kb. 120--130 km a távolság. -- A szerk.]. Anyámnak egy első unokatestvére, aki visszajött, ismertetett össze minket. A férjem 1902-ben született Vágon. 1940-ben elvitték munkaszolgálatra, és 1947-ben jött vissza, 3 évig volt orosz fogságban. 1948-ban házasodtunk össze Csömödéren. Az esküvőnk nagyon egyszerű volt, polgári esküvő volt, és csak két tanú volt jelen. Rokonok nem voltak. Az én családomból mindenki meghalt, csak nagyon kevesen maradtunk. A férjemnek csak a bátyja élt. A férjem családja nagyon vallásos volt, s a háború előtt a férjem is nagyon vallásosan élt. Az anyósom sájtlis asszony volt. De a háború után a férjem már egyáltalán nem volt vallásos. A férjem szüleinek vendéglőjük és földjük volt. Az apósomat Pollák Dávidnak hívták, és is Vágon született. Õk nem élték meg a háborút, szerencsére még előtte meghaltak. Beledben vannak eltemetve, természetesen zsidó temetőben. Beled nagyon vallásos falu volt [Beled Sopron vm.-ben lévő nagyközség volt, 1920-ban 2800 főnyi lakossal. A beledi zsidó temetőben már 1801 óta temetnek, a temető húsz környékbeli falu zsidó lakosságát szolgálta. -- A szerk.], 300 zsidó élt ott, és csak 14-en jöttek vissza. Õk pedig 1956-ban mind kimentek Amerikába meg máshová. Úgyhogy most egy zsidó sem él ott. Pedig valaha sokan éltek ott. Még bóher iskola is volt [Az interjúalany itt a beledi jesivára gondol. -- A szerk.]. A férjemnek volt egy bátyja, Pollák Jenő, aki 1900-ban született Vágon, és 94 éves korában halt meg. Pesten van eltemetve a Kozma utcában. Õ is és a felesége is, akit Háber Évának hívtak, nagyon vallásos volt, mindig ott voltak a zsinagógában. Szanyban [Sopron vm.-ben lévő nagyközség] volt rőfösüzletük a háború előtt, de azt elvették. A háborút szerencsésen túlélték. Később fölkerültek Pestre, és egy üzemben dolgoztak. Minden nyáron lejöttek hozzánk vidékre nyaralni. Bár nagyon vallásosak voltak, ez külsőre nem látszott meg rajtuk, ugyanúgy öltözködtek, mint bárki más. Nem hordtak kaftánt, pajeszt, parókát vagy valami ehhez hasonlót. De minden előírást betartottak. A második házasságomból nem született gyerekem. Tudatosan nem vállaltunk gyereket azok után, hogy a kislányomat elvitték a gázba, és a férjemnek is volt egy gyereke, egy nyolcéves kislánya, Judit, akit a férjem első feleségével [Benedek Mária] együtt elvittek a gázba, 1944-ben. A férjem és a családja Vágon élt a második világháború előtt. Innen vitték el őket. Nekem fontos volt, hogy a második férjem is zsidó legyen. Nem tudtam volna elképzelni, hogy egy keresztény emberhez menjek hozzá. Bár nem voltunk olyan nagyon vallásosak, de hogy egy zsidóval éljek együtt, az fontos volt nekem és a férjemnek is. Nem értettük, hogy hol volt az isten, mikor mindez a szörnyűség megtörtént. Azóta nagyon sokan lettek vallástalanok.

Interjú adatok

Interjúalany: Béláné Pollák
Interjúkészítő neve:
Gócz Andrea
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Béla Pollák
Születési év:
1902
Születési hely:
Vág
Halálozási év:
1986
Halálozási hely:
Vág
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kereskedõ
II.világháború után:
Betanított munkás

Másik személy

Béláné Pollák
Születési év:
1916
Születési hely:
Zalaszentiván
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli (de dolgozott a saját üzletben)
II.világháború után:
Háztartásbeli
 • Születési név: 
  Schwarz Klára
  Névváltoztatás éve: 
  1942
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság
 • Születési név: 
  Brandl Józsefné
  Névváltoztatás éve: 
  1948
  Névváltoztatás oka: 
  Újraházasodás

További képek ebből az országból

Parlament
Czitrom László és Lászlóné esküvõi képe
Kárpáti József és Scheiber Sándor
B. Pál
Ács (Rosenfeld) Sándor a családjával
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8