Pap László

Pap László

Ez a kép az apámról, Pap Lászlóról az 1930-as években lehet. [Talán Kolozsváron készült a kép, de nem biztos. ] Apám tornázott és futballozott. Ezeket Temesváron is és Kolozsváron is művelte. Volt itt Kolozsváron egy KKSE nevű sportegylet, ez volt az ún. magántisztviselők sportegyesülete. A tornászrészlegen volt apám, de nem vett részt bajnokságokon. Úszni jól úszott. Tudom, hogy idős korában is szívesen úszott. Talán 1924-ben érettségizett az apám Temesváron, és akkor a bécsi nagynéni vállalta a továbbtaníttatását. Apám orvos szeretett volna lenni, de arra nem volt elég pénz, és így elvégzett egy egyéves kurzust Bécsben, egy kereskedelmi főiskola egyéves, lerövidített kurzusát. Most is létezik az a kereskedelmi egyetem, úgy hívják, hogy Világkereskedelmi Főiskola. [Aztán Temesvárra került az apa, mivel ott kapott állást. Ugyancsak ott ismerkedett meg későbbi feleségével, Klein Verával, Pap Ferenc anyjával.] Hogy, hogy nem, az 1920-as évek végén összeismerkedtek apámmal, és 1930-ban összeházasodtak. Csak állami esküvőjük volt. Apámat akkor a temesvári állásból áthelyezték egy időre egy másik állásba, Bukarestbe, és ott éltek rövid ideig. Onnan Kolozsvárra kerültek, még az én születésem előtt, valamikor 1931--1934 között. Itt anyámnak koreográfiai iskolája volt, ún. ritmikus tánc és művészi torna iskolája. Apámat mindig úgy ismerték Kolozsváron, és úgy is mutatkozott be, mint a Pap Vera férje. Tehát anyám a plakátokkal ismertebb volt, legalábbis név szerint, mint apám.
Open this page