P. Imréné, szül. Klein Rózsa gimnazistaként

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Máramarossziget
  Fénykép készítésének éve:
  1927
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
A kép azt a leányosztályt ábrázolja, ahová én is jártam 1927-ig.
 
Máramarosszigeten születtem 1907-ben, még az Osztrák--Magyar Monarchiában. Ott jártam iskolába. Volt egy zsidó elemi iskola Máramarosszigeten, Darvasnak hívták hivatalosan. Itt még magyarul tanultam. Az volt akkor a legjobb iskola a városban. Oda négy évet jártam. Tízéves koromtól polgáriba jártam négy évig, a Líceum utcába. Aztán mentem a gimnáziumba. Ez már román nyelvű lánygimnázium volt (Liceul de Fete Domnita Ileana). Az első világháború után a románok megkapták Erdélyt. Onnantól már csak román lánygimnázium volt ötödiktől. Abban az időben, aki az iskolában egy magyar szót kiejtett, büntetést kapott. 1927-ben érettségiztem. De olyan gyorsan megtanul egy nyelvet az ember. Nagyon jó latinista voltam. Nagyon szerettem, és ezért nekem nagyon könnyű volt megtanulnom idegen nyelveket. A szavak kilencvennyolc százaléka a románban latin eredetű. Az érettségimre méltán nagyon büszke vagyok, mint életem egyik legnagyobb sikerére. Akkoriban Romániában bevezették a francia típusú érettségit, tíz középiskola tanulói közül az első helyen végeztem, így szereztem meg az érettségit. A lapok is írtak rólam, nem mellékesen megjegyezve, hogy lám-lám, itt nincs is antiszemitizmus, hisz egy zsidó lány lett a legjobb. Én hét nyelven tudok a mai napig is.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Rózsa Klein
Interjúkészítő neve:
Czingel Szilvia
Interjú készítésének hónapja:
Június- November
Interjú készítésének éve:
2007
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Rózsa Klein
Születési év:
1907
Születési hely:
Máramaros-sziget
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Nyelvtanár
II.világháború után:
Nyelvtanár

További képek ebből az országból

Sauber Bernát
Fülöp Ernõ
Vasile Grunea nagyanyjával és testvérével

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8