Földes Klára zsidó osztályával

Földes Klára zsidó osztályával
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Arad
  Fénykép készítésének éve:
  1944
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ez egy osztályom, akiket tanítottam az aradi zsidó iskolában. Miután 1939-ben leérettségiztem, hazamentem Kürtösre. Nem dolgoztam tanítónőként Kürtösön. Nem dolgozhattam állami iskolában, mert a zsidókat akkor már kitiltották az állami intézményekből, annak ellenére, hogy állami, román nyelvű oklevelem volt [lásd: zsidótörvények Romániában]. A gyulafehérvári zsidó hitközségnek szüksége volt az iskolájuk számára egy tanítónőre, ezért 1939. december 1-jén Gyulafehérvárra költöztem. 1942. augusztus 31-ig laktam Gyulafehérváron. A gyulafehérvári rabbi neve Kraus volt. Volt neki egy velem egykorú lánya. A zsidó közösség nagyon vallásos volt; még azt sem engedték meg, hogy szombatonként retikült hordjak [lásd: szombati munkavégzés tilalma]. Ketten voltunk tanítók a zsidó iskolában. A másik egy magyar tanító volt, Gál. Õ a harmadikosokat és negyedikeseket tanította, én az elsősöket és a másodikosokat. A közöség nagy volt, és rendkívül gazdag. Voltak földbirtokosok is közöttük. Két és fél évig laktam Gyulafehérváron. 1941-ben egy új törvény arra kényszerítette a szüleimet, hogy Aradra költözzenek. Azt hiszem, a szüleim beszéltek rólam az aradi hitközségnél, és hogy Aradra szeretnék költözni. Amikor valaki nyugdíjba vonult, idehoztak. Hét évig tanítottam az aradi zsidó iskolában, 1942--1948 között. Az iskolában az ivrit ábécéskönyvből tanítottam, mert tanultam egy kicsit ivritül Gyulafehérváron. Az ábécéskönyv nagyon jó könyv volt, sok képpel; a gyerekek könnyen tanultak belőle. Sok gyerek (vagy 30-35) volt egy osztályban, közülük sokan ortodox zsidók voltak. Én voltam a legfiatalabb tanítónő. Nagyon szerettem ünnepélyeket rendezni. Az egyik ünnepélyünket az Állami Színházban tartottuk. A primadonnát Blum Katalinnak hívták, és a barátnőm volt, ő tanította a tornát és a balettet az iskolában. A háború idején a németeknek szükségük volt az iskolára, és el kellett költözzünk abba az épületbe, ahol a hitközség irodája van. A zsidó iskolát az 1948-as államosítási törvény értelmében bezárták [lásd: államosítás Romániában], minden kisebbségi iskolát állami iskolává alakítottak. Áthelyeztek egy aradi állami iskolába, a Ghiba Birta Iskolába, ahol 30 évig dolgoztam, a nyugdíjazásomig, 1978-ig.

Interjú adatok

Interjúalany: Klára Földes
Interjúkészítő neve:
Oana Aioanei
Interjú készítésének hónapja:
February
Interjú készítésének éve:
2003

Kulcsfigura

Klára Földes
Születési év:
1920
Születési hely:
Arad
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Tanítónõ
II.világháború után:
Tanítónõ
Névváltozás
 • Születési név: 
  Grünbaum Klára
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Scheiner Júlia a lottónyereménnyel
Vasile Gunea gyászszakállal
Gáspár Anna Éva augusztus 23-i felvonuláson
Kallós Havas Katalin
Riegelhaupt Fülõp és családja

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8