Erdős Miklós esküvője

Erdős Miklós esküvője

Ez az unokatestvérem, Erdős Miklós esküvője Budapesten 1935-ben. Miklós apám legidősebb testvérének, Erdős Józsefnek volt az egyik fia. Miklós és a felesége, Vera hátul állnak az előtt a nagy virág előtt. A kép jobb oldalán, a pincér előtt ül Szidi néni, József felesége, mellette ül József. Vera előtt balra ül az anyám, Erdős Lajosné, mellette apám, Erdős Lajos. Én a kép bal oldalán az asztal végén ülök. A kép előterében jobboldalt ül Laci, Miklós testvére, mellette, gondolom, a felesége, és mellettük Sanyi nagybátyám fia, István és a felesége. Miklós együtt dolgozott az apjával az autójavító műhelyében Budapesten, aztán átvette a műhelyt. A felesége, Lilienfeld Vera Dániából származott ide, és gazdag nő volt. Nem tudom, milyen nemzetiségű volt. Nem volt magyar, mert németes akcentussal beszélt magyarul, bár tökéletesen. Miklósnak nem kellett munkaszolgálatra mennie, mivel német és magyar katonák javíttatták az autóikat a műhelyben, tehát mentességet élvezett. [A gépkocsikhoz értő személyeket (szerelőket, sofőröket) a honvédség bevonultatta, és a német megszállás előtt még ilyen zsidókat is bevonultattak a reguláris hadsereg kötelékébe (nem csak munkaszolgálatosnak). Valószínű tehát, hogy Erdős Miklós a magyar honvédség kötelékébe tartozott. Az is lehet, hogy valamelyik pártfogója elérte, hogy ne kelljen bevonulnia. Az viszont szinte kizárt, hogy a német megszállás után zsidóként legálisan megtarthatta a műhelyét. -- A szerk.] S amikor bejöttek az oroszok első nap, azt mondta, ?hát két hónapja nem voltam az utcán, megnézem, mi van?. Elment, és soha többet nem látta senki. [Valószínűleg málenkij robotra hurcolták. -- A szerk.] A nagybátyám, József 17 évvel volt idősebb apámnál. Apám tíz éves volt, amikor Deutschról Erdősre magyarosítottak [lásd: névmagyarosítás]. Csak a testvérek magyarosítottak, az apjuk, az én nagyapám nem. Józsefnek gépésztechnikusi képzettsége volt, és a Röck-féle gépgyárban kezdte mint gépész, aztán autószerelő lett, és egy autójavító műhelyt nyitott Budapesten. Elég jómódúak voltak. Ő ágyban párnák közt halt meg az 1930-as években, a felesége pedig az ostrom alatt betegségben.
Open this page