Deutsch [Lóránt?] József

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Bagota
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Slovakia
A képen az anyai nagyapám [Deutsch (Lóránt?) József] látható. A kép Bagotán készült az 1910-es években.
 
A nagyapám gazdálkodó volt. Volt egy birtokuk, azt nem tudom, hogy saját volt-e, vagy bérelték, de teljesen úgy éltek, mint a kisnemesek. Egész biztosan béresekkel dolgoztatták meg a földet. Ők jómódban voltak, és adtak is erre. A család dzsentri módjára élt, és törekedett is arra, hogy a dzsentri életmódot utánozza.  Nagyon adtak az "úri" viselkedésre. Igen jó modort és viselkedést kellett anyáméknak elsajátítaniuk. Mind a három gyereküket taníttatták, jó iskolákba küldték [Nem világos, miért beszél Rác András három gyerekről. Anyjának három testvére volt, vagyis a családban négy gyerek nevelkedett. -- A szerk.]. A jómódból kifolyólag tudták a gyerekeiket külföldön taníttatni, és azt hiszem, hogy náluk ez presztízskérdés is volt. Anyám fiatalkorában megfestette ezt a birtokot, pontosabban a kertet. Ez az egy emlék maradt meg Felvidékről. Anyám egyik testvére, Lóránt Pista bácsi egyszer, még a háború előtt, kocsival eljött hozzánk, és ővele meg apuval hárman mentünk Kolozsvárról Szlovákiába. Akkor elmentünk Bagotára is, de nem emlékszem rá. Amikor később visszamentem, sose találtam meg a falut. 
 
A nagypapámnak nagy bajusza volt, ezt családi képekről tudom, mert én soha nem találkoztam vele. 1850 körül születhetett, és 1918-19-ig élt. A nagyszüleim eredetileg nem voltak keresztények, de úgy éltek, mint a keresztények. Azt hiszem, hogy még a nagypapám kikeresztelkedett. Próbáltak megszabadulni a zsidóságtól, és úgy nevelték a gyerekeiket is. Ez abban nyilvánult meg, hogy az evangélikus vallás alapján megkeresztelték őket. Tudtommal anyám fiútestvéreit nem metélték körül, és semmilyen zsidó szokást nem tartottak. Héberül nem tudtak olvasni, és nagyon vigyáztak arra, hogy ne számítsanak zsidónak. A család felvette a Lóránt nevet, ami egy kikeresztelkedett név, de azt nem tudom, hogy mikor. Mi sokat erről nem beszéltünk, de én úgy tudom, hogy anyám, amikor megismerkedett apámmal, betért a zsidó vallásba, és zsidónak tartotta magát, noha a szokásokat továbbra sem tartotta.
 

Interjú adatok

Interjúalany: András Rác
Interjúkészítő neve:
Czingel Szilvia
Interjú készítésének hónapja:
Március- Áprlis
Interjú készítésének éve:
2007
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

József Deutsch [Lóránt?]
Születés évtizede:
1850
Születési hely:
Bagota
Halálozási év:
1918
Halálozási hely:
Bagota
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Gazdálkodó
Névváltozás
 • Születési név: 
  Deutsch József
  Névváltoztatás oka: 
  A család kikeresztelkedett

További képek ebből az országból

Ru'ena Hornová
Riegelhaupt Fülöp
Marta Jakobovicová olvasás közben
Katarína Löfflerová az irodában
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8