Blum Margaréta, Blum Zoltán nõvére

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Ördöngösfüzes
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia (1920-1945)
  Ország neve ma::
  Romania

Ezen a fényképen a nõvérem, Blum Margaréta látható, a zsidó neve Malvina. Iskoláskorában készült, az 1930-as években valamikor.

Mivel nincsenek fényképeim a rokonaimról, azaz a második világháború elõttrõl, valaki Ördöngösfüzesrõl nekem adott egy fényképet Jenõ bátyámról és ezt, Margarétáról.

Az egyetlen nõvérem, Margaréta 1921-ben született.

Gyerekkoromban eljártunk látogatóba a nagybátyáimhoz. Emlékszem, hogy fõként a nagyünnepek elõtt hoztak el ide, Szamosújvárra. Elhoztak a zsidó fürdõbe [mikve] Ros Hasóne [Ros Hásáná] és Jom Kipur elõtt.

Ördöngösfüzesen nem volt zsidó fürdõ, és a nagyünnepek elõtt Szamosújvárra mentünk.

És még akkor hoztak el, amikor új ruhát csináltattak a szabónál. Ilyenkor benéztünk édesanyámmal a nagybátyámhoz, de máskor nem jöttünk, mert akkoriban nem volt szabad jönni-menni.

Szombatonként csak otthon mosakodtunk [A péntek este kezdõdõ szombat megünneplésérõl van szó. -- A szerk.]. Minden ünnepkor mindannyian összegyûltünk az asztalnál.

Mert akármennyire szegény legyen is egy zsidó, ünnepkor kell hogy legyen étele. És ilyenkor tiszta abroszt vettünk elõ, egész héten nem, de szombaton igen, és édesanyám kitett két gyertyát.

Meggyújtottuk a gyertyákat, és elmondtuk: "Mi Urunk…" [A Báruch Átá imára utal, amelyet gyertyagyújtáskor kell mondani. -- A szerk.].

A szüleimnek 1943-ig volt boltjuk. 1943-ban nehéz idõk kezdõdtek… 1943 után sárga csillagot viseltünk. Hát igen.

Amikor román, magyar stb. gyerekek között voltunk, szégyelltük magunkat. Nem mondhatom, hogy ujjal mutattak volna ránk, nem bántottak, nem.

Ördöngösfüzesrõl a családommal együtt deportáltak, kivéve Máté és Ernõ bátyáimat, akiket kényszermunkára [munkaszolgálatba] küldtek. 1944 májusában Kolozsvárra küldtek, Kolozsvártól Auschwitzig vonattal vittek. Marhavagonokba raktak minket.

Végül megérkeztünk Auschwitzba. Az egész családom ott volt… Leszálltunk a vagonokról, és ott mintha kézzel intettek volna: te ide, te oda. Nekem és a bátyámnak, Jenõnek intettek, hogy erre a felére, édesanyám és a nõvérem máshová került.

Nem tudom, hogy mi történt édesanyámmal és a nõvéremmel, de mások mondták, hogy õket is dolgozni vitték, tehát nem vitték õket azonnal kivégezni. Így kerültünk az Auschwitz-Birkenau munkatáborba.

Interjú adatok

Interjúalany: Zoltán Blum
Interjúkészítő neve:
Cosmina Paul
Interjú készítésének éve:
2006
Szamosújvár, Romania

Kulcsfigura

Margaréta Blum
Születési év:
1921
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Ördöngösfüzes
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria (1918-1938)
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Lengyelország

További képek ebből az országból

Kaufmann Margit
Diamantstein Zsuzsa

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8