B. K.-né édesanyjával

B. K.-né édesanyjával
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a kép az 1960-as évek végén készült. Édesanyámmal a Népszínház utcai lakásban vagyunk lefényképezve. Anyukám 1902-ben született, Tiszabõn. Békés természetû, szép asszony volt. Fekete, kis gömbölyû, de szép. 1923-ban jött fel Pestre. A nagymamám egyik lánytestvérének a Dob utca környékén volt egy étkezdéje, és oda hozták fel anyut. Van egy édes családi mendemonda, ami jól mutatja, milyen egyszerû volt anyu, amikor vidékrõl felkerült. Még soha nem volt moziban, ezért a nagynénje elvitte. Rajta kívül mindenki ült, és anyám csak állt. A nagynénje megkérdezte: 'Miért nem ülsz le?' Mire azt mondta: 'Hova üljek, hát nincsen székem!'. A szüleim úgy ismerkedtek meg, hogy bemutatták õket egymásnak. 1923-ban esküdtek a Rumbach Sebestyén utcai templomban. Én 1926-ban születtem. Az öcsém három évvel késõbb, 1929-ben. Nem tudom, hogy az édesapám mikor és miért nyergelt át a kereskedelemre, az eredeti szakmája géplakatos volt. Mire én megszülettem, a szüleim már kereskedõk voltak, és edénnyel foglalkoztak. A Népszínház utcában volt az üzletünk. Zománcedényt, vasárut, üveget és porcelánt árultunk. Nem volt nagy az üzlet, de raktár is tartozott hozzá, ahol az árut tárolták. Kirakata is volt. Nem álltunk rosszul, négy alkalmazottunk és egy teherautónk is volt, amivel a szüleim vásárra jártak. Anyu vezette a háztartást, és segített apunak. Anyu is ment apuval, szóval mindketten szerezték az árut. Apu zománcedényt árult a vásárokon. Amikor 1936-ban itt, a házban nyitottak egy üzletet, anyu is árult. És apu járt -- mert volt sofõr -- a vásárokra. A szüleim nem nagyon jártak össze senkivel a családon kívül. Nem sok idejük volt. Sokszor éjjel kettõkor keltek fel, és mentek dolgozni, attól függõen, hogy hol, milyen távolságra volt a vásár. Akkor hazajöttek, lepakoltak. Néha, amikor a szüleim elfoglaltak voltak, jött egy lány, aki vigyázott rám és a testvéremre. Elõfordult, hogy nálunk is aludt. Nem voltunk vallásosak, de a nagyobb ünnepeket megtartottuk. Az ünnep nálunk azt jelentette, hogy az üzlet be volt zárva, és ünnepi vacsora volt. Anyám péntek este gyertyát gyújtott, de szombaton nem zártunk be. A bárheszt mindig apám vágta fel. Ünnepi ebéd és vacsora csak Ros Hásánákor volt. Azon a napon anyám imádkozott, és elment a Dohány utcai templomba. Arra nem emlékszem, hogy apám templomba ment volna. Jom Kipurkor böjtöltünk. A vasárnap volt általában véve az egyetlen, amikor együtt volt a család. Szép nagy család voltunk. Vasárnaponként a nagymamám testvérénél jött össze a család. Vasárnap délelõtt apám mindig elment a Mienk Kávéházba, ami a Bérkocsis utca és a [József] körút sarkán volt. Az egy nagy kávéház volt, nyomdászok, kávésok, mind összejöttek délelõtt, kártyáztak és beszélgettek. Délben apu hazajött ebédelni, és délután átmentünk a P. néniékhez, ahol mindenki összejött, aki Pesten élt. Ott éltük az életünket, gyerekek és a felnõttek. Ez olyan jó volt. Sajnos a második világháború után ez megszûnt. De addig ez egy olyan élmény volt, ami tényleg felejthetetlen, mert kellemes volt, és az ember érezte a családi összetartozást.

Interjú adatok

Interjúalany: K.-né B.
Interjúkészítő neve:
Földvári Anna
Interjú készítésének hónapja:
Április
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Á.-né B.
Születési év:
1902
Születési hely:
Tiszabõ
Halálozási év:
1970
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Schenker Erzsébet
  Névváltoztatás éve: 
  1923
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

K.-né B.
Születési év:
1926
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Varrónõ
II.világháború után:
Meós
 • Születési név: 
  Berger Edit
  Névváltoztatás éve: 
  1947
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Hámos Imre testvéreivel
Emléktábla az elpuszult családtagoknak
Meghívó a köztársasági elnök fogadására
Neumann Simonné
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8