Interjúink

A Centropa 15 országban készített életútinterjúkat és folytatott archiváló munkát közel 10 évig. Ennek eredményeképpen létrejött az első olyan online adatbázis, amelyben egyszerre hozzáférhetők és kutathatók zsidó családok élettörténetei és a hozzájuk tartozó családi fényképek. Az interjúk az oral history módszerével készültek, és középpontjukban nem a Holokauszt, sokkal inkább a huszadik század egésze áll: interjúalanyainkat arra kértük, meséljenek emlékeikről a gyermekkortól a felnőttkorig, a mindennapi élet vidámságaitól a legnagyobb tragédiákig. 

A Centropa nemzetközi internetes adatbázisában 1500 életútinterjú, 22 000 fénykép és számos egyéb dokumentum kereshető szabadon. Magyar nyelven 220 interjú készült, melyekhez közel 5000 régi fénykép és dokumentum tartozik. Ezek az interjúk 1910–1935 között született magyarországi és határon túli magyar ajkú zsidók beszámolói háború előtti életükről, rokonaikról, háborús élményeikről, a háború utáni újrakezdésről, a szocializmus évtizedeiben szerzett tapasztalataikról és arról, hogyan alakult sorsuk 1989 után. A történetek hol szórakoztatóak, meghatóak, elkeserítőek vagy tanulságosak - mind hiteles lenyomatai egy mára már szinte teljesen letűnt világnak.