Synagoga Olsztyn

This film was created for the Centropa Visegrád video competition in 2017.

film konkursowy Centropy - klasa 3d G13 w Olsztynie pod opieką Joanny Mieszczyńskiej