The Kulmhof

Made for the Centropa Video Making Competition in the Visegrad Countries, 2017,  by Polish students from Norwida w Koninie.

School: III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie.

Teacher: Alina Hoffmann

Students: Julita Maslak, Mateusz Majchrzak, Justyna Adamczyk, Wiktoria Zawada