Maxmilian Adler

Maxmilian Adler

Tohle je obrázek tatínkova bratra Maximiliana Adlera. Byl pořízený v Praze, ale kdy, to nevím.

Strýc Max byl tatínkův bratr a po jeho smrti se stal naším poručníkem. Byl profesorem latiny a řečtiny, nejdříve na dívčím gymnáziu, potom na pražské německé univerzitě. Byl všeobecně uznávaný jako velká vědecká autorita své doby. To on rozhodl, že nebudeme chodit do českých škol, ale do německých. Mělo to jasnou logiku: v německých zařízeních bude antisemitismus mnohem silnější než v českých a pro nás tak bude nejlepší setkat se s ním co nejdříve. A v tom měl strýček pravdu. Strýc Max zahynul za války.

Open this page