Ida Justitzová s manželem Bohumilem Justitzem a dcerou Emilií Bassovou

Na této fotografii jsou moji rodiče Ida Justitzová, rozená Glauber, a Bohumil Justitz s mojí sestrou Emilií Bassovou, rozenou Justitzovou. Fotka byla pořízena v Praze v roce 1938.

Řekla bych, že politicky měl tatínek pravděpodobně levicové sklony, i když nikdy rozhodně nepatřil k žádné organizaci. Na druhou stranu byl členem svobodných zednářů a ti rozhodně nebyli nějací levicoví. Sestra, ta ale byla členkou jedné levicové mládežnické organizace. Jmenovali se "Roten Falken", Rudí Sokolové, takže když jí to tatínek dovolil, musel k tomu mít sám nějaké sklony. Říkejme tomu sociální cítění. Bylo to právě přes tyhle "Roten Falken", jak jsem se dostala do Anglie.

Původně jsem do Anglie jet neměla. Jak jsem už řekla, sestra byla členkou téhle organizace. Jejich vedoucí jel do Anglie a tam navázal spojení s obdobnou organizací, kde napsal takový oběžník, že tady v Československu je celá řada dětí ohrožených a že by bylo potřeba je dostat do Anglie. Hledal lidi, kteří by byli ochotní si k sobě nějaké dítě vzít. Nevím proč, ale věkově to bylo omezené od deseti do šestnácti, myslím. Sestře bylo šestnáct a půl, podmínky nesplňovala, takže jsem měla jet místo ní.

Když jsem odjížděla já, nebyla vůbec řeč, že by jela ona. Čistě náhodou přišla až tím dalším transportem a to proto, že chodila na německé gymnázium. Rodiče ji tam poslali, aby se naučila pořádně číst a psát německy. V roce 1934 tam přišla nějaká dívenka z Berlína, protože tatínka zavřeli do koncentráku a on byl novinář. Se sestrou se nějak spřátelily a ona k nám občas chodila. V létě, když jsme jeli na letní byt, jezdila s námi. Její maminka byla dětská lékařka a tak když tatínka propustili, odjela celá jejich rodina do Anglie.

Když jsem přijela do Anglie já, čekali mě na nádraží. Později jsem si dala dohromady, že to museli být oni, kdo umožnil mojí sestře přijet. Protože podmínka těch dětských transportů byla, že každé dítě muselo mít kam jít. A protože ta paní byla lékařka, sestra tam přijela s tím, že půjde rovnou do nemocnice a bude se učit jako ošetřovatelka, takže to musela zařídit tahle paní. Sestra tedy přijela hned tím dalším transportem po mně.