Kalocsa Elemi Iskolái

Barnáné Nagy Angéla
Grade of Class: 
8 - 9.

„Kalocsa elemi iskolái 1713-1945”

filmünk története

 

A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Kalocsai Nebuló EGYMI) tanulói tanulásban akadályozottak.

Hon-és népismereti szakkörünkben 12 tanuló dolgozik (5,6,7,8,9. osztályosok). E tanévben indult először szakkörünk, de nem előzmények nélkül (rendhagyó történelem órák, múzeumpedagógiai foglalkozások szabadidőben és történelem órákon).

Szakköri foglalkozásainkon helytörténeti kutatással is megismerkedtek nebulóink: lelkesen kerestek, kutattak, olvastak és írtak – „elfejtették, hogy ők nem szeretnek olvasni, írni”.

Helytörténeti kutatómunkáink közül elsőként a „Kalocsaiak az I. világháborúban” címmel készült el.

A kutatás során adatokra bukkantunk a kalocsai zsidó iskoláról, amely felkeltette diákjaink kíváncsiságát (nem előzmények nélkül: a „Híd a múlt és jelen közt” vetélkedő néhány, nehezebb feladatának megoldásába is „besegítettünk”). Így folytattuk a kutatást, s elkészült a „Kalocsai zsidó elemi iskola története” című pályázatunk, amellyel budapesti kirándulást nyertünk.

Érdekes témának bizonyult az elemi iskolák története, tehát folytattuk a kutatást!

Két pályázati kiírást találtunk:

  • írásbeli pályamunka a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet „Őseink nyomában”c. pályázata
  • Centropa pályázat: videó készítés

A szakkör összetétele miatt mindkettő megvalósíthatónak tűnt…”belevágtunk” mindkettőbe.

Első lépésként mélyítenünk kellett a helytörténeti kutatást, újabb és újabb források után kutatva. Gyűltek az adatok, ismeretek, képek… s lassan kezelhetetlenné vált a papírhalmaz.

A fellelt információk közül a felhasználásra kerülőket (tehát válogatni, értelmezni kellett közösen) számítógépen rögzítették és egy közös e-mail fiókba küldték szakköröseink (nebulotanulok@gmail.com) Eperjesi Péter informatikus – könyvtáros segítségével.

Gyűltek az adatok, képek, térképek és egyre ügyesebbek lettek a „nagyok” (8 és 9. osztályosok), így belevágtunk mindkét pályázat elkészítésébe.

Kalocsai elemi iskoláinak történetét (1713 és 1945) az 5. 6. és 7. osztályosokkal készítettük el (6 tanuló – külön engedéllyel a pályázat koordinátorától).

A videó készítése a „nagyokra” várt: meg kellett tanulniuk a képek szerkesztésének és vágásának technikáját, s mint később kiderült: sok minden mást – Eperjesi Péter segítségével.

Elkészítettük a film „gondolattérképét”: mit is akarunk elmondani, ami szerintünk nagyon fontos… Kérdések vetődtek föl és újabb problémák.

Kitaláltuk a forgatókönyvet, amely szerint bemutatjuk iskolánkat, a film készítőit, de olyan kameránk, amely ilyen felvételre alkalmas, nincs. Egyik kolléganőnk lánya (Baranyi Ágnes) sietett a segítségünkre.

Néhány képet jobbra szerettünk volna cserélni… körlevél a kollégáknak… sorra érkeztek a képek, ötletek… léleksimogató volt.

A két csoporttal kronológiailag rendeztük adatainkat, s közben az uszódi plébánia (Kalocsától 10 km-re lévő falu) „Historia domus” lapjain elemi iskoláról szóló adatokra bukkant lányom (hittant tanít). Lelkesen olvasták diákjaim a nehezen olvasható betűket, a legfontosabb adatok írásbeli pályázatunkba kerültek.

A naptáron egyre gyorsabban pörögtek a lapok, az elvégzendő feladatok száma is nőtt: „Nem kétségbeesni! Mindent meg lehet oldani!” – soroltam magamnak, tanítványaimnak.

Érkezett a biztató e-mail, pont jókor – a csapatot lelkesítette a lehetőség: eljuthatunk az eredményhirdetésre. (Itt a –hatunk fontos!)

Megfogalmaztuk a film szövegét, „üzenetünket”. Az angol fordítás iskolánk gyógypedagógusának, Pánczél Zitának a munkája (tanítványaink tanulásban akadályozott mivoltuk miatt csak szóban tanulnak angolul, a fordítás számukra megoldhatatlan feladat lett volna). Az angol nyelvű felirat elkészítése Eperjesi Péter munkája – hiszen ez is elvárhatatlan diákjainktól.

Újabb probléma következett: hangfelvétel. Iskolánkban, kollégáknak nincsen olyan berendezése, amellyel igényesen lehetne hangfelvételt készíteni.

De városunknak van rádiója! Korona F. 100. Megkerestem egyik munkatársukat, aki lelkesen, segítőkészen segített. A három „narrátor” tehát a kalocsai rádió stúdiójában mikrofonba olvasta a film szövegét. (Ha elkészül filmünk, megtörténik az eredményhirdetés: mesélünk majd a rádió munkatársának természetesen).

S közben a „nagyok” gyakoroltak és gyakoroltak, egyre ügyesebben.

Következett a legnehezebb, legtöbb türelmet igénylő feladat: össze kellett rakni a képeket és a hangot. Csodálattal néztem tanítványainkat: türelmesen, ügyesen alkalmazták a megtanultakat (informatikusunkra pillantva közben természetesen a megerősítésért). A zenék között válogatva megtaláltuk a legjobbat… újabb kihívás, tanulás… s ez is a helyére került. Még mindig nem dőlhettünk hátra elégedetten, hiszen a képek „áttűnése” újabb megoldandó feladat lett. A srácok szerint „játék” az eddigiekhez képest…

Az angol felirat elkészítése Eperjesi Péter munkája, hiszen ez lehetetlen feladat lett volna diákjaink számára. Lelkesen figyeltek (pihentek az eddigiekhez képest). Már „csak” a feliratozás maradt, rácsodálkoztak saját nevükre: bebizonyították, hogy erre is képesek.

Tanulságok:

Helytörténeti kutatómunkánk eredményét minden eddiginél látványosabban örökítettük meg. A diákok számára vonzó volt a XXI. századi technika használata, egy nagyszerű film létrehozása.

Tanítványaink megtapasztalhatták az alkotás örömét, eddig általuk nem ismert számítógépes technika segítségével.

Filmünk nem születhetett volna meg a segítő – támogató környezet nélkül: kollégák, családtagok, ismerősök és ismerősök ismerősei segítették csapatunkat. Léleksimogató volt a vezetőink, kollégáink érdeklődése, támogatása.

Tags: 
Video competition 2014/15
Our town's Jewish history
School: 
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Join Border Jumping!

Add your school now!
Click here!

Made by School

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Toma Mihály utca 10-14.
6300 Kalocsa

Our Border Jumping Projects

No projects yet? Start your first project now!
Start Project...
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8