Keller Lipót

Keller Lipót
+
 • Photo taken in:
  Balatonfüred
  Year when photo was taken:
  1886
  Country name at time of photo:
  Magyarország (1920 elõtt)
  Country name today:
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Kurzweil Frigyes
 A kép 1886-ban készült, a nagyapám Keller Lipót tizennégy éves fényképészinas korában. Portré, amelyet a mestere, Kurzweil Frigyes Balatonfüreden készített róla a saját stúdiójában. Az anyai nagyapám egy rendkívül érdekes és fura famíliából való. A származása eléggé kétes. Az volt a furcsa, hogy a rokonságukban stájer parasztok voltak. Például a nagyapám családjának volt egy ága, akik takácsok voltak Ausztriában, de a család már be volt jegyezve a hitközségbe. A nagyapám egy meglehetősen szegény családnak volt az ötödik vagy hatodik gyereke. A Keller Samu dédapám 1830-ban született, Dunaszerdahelyen. Fiatalon költözött fel Budapestre, és itt pincér volt. Itt Pesten házasodott meg, majd négy gyerekkel özvegyen maradt. Ezután vette el Fischer Fánikát, aki cseléd volt Pesten. Fischer Fáni Kisbábon született, 1843-ban, Nyitra megyében egy szegény zsidó családban. Nekik hat közös gyerekük született, de kettő közülük már gyerekkorban meghalt. Nagyapám a harmadik gyerek volt. A nagyapámék a Szerecsen utca 72-ben -- ma a Paulay Ede utca - laktak, egy pincében. A nagyapám zsidó elemibe járt, és utána rögtön beadták címfestőnek. Nagyon tehetséges volt. Már gyerekkorában annyira tudott rajzolni, hogy mondják, hogy öt-hat éves korában bárkit le tudott rajzolni, ha módja volt rá. Én magam is láttam. De a nagyapám szerencsétlen volt. A címfestő karrierje összesen három hónapig tartott. El voltak bűvölve, mert sokkal jobban rajzolt, mint a mester. Nem is lett volna semmi baj, csak egyszer a mester rábízta a műhelyt, mert elment valahova. És a nagyapám mesélte, hogy egyszer ki kellett valahova szaladnia az illemhelyre, és vett egy kartont, és kirakta az ajtóra, hogy 'Bitte warten, kommt sofort'. Csak az volt a baj, hogy nem tudott helyesen írni és a 'kommt'-ot egy m-mel írta, és még két helyesírási hiba volt. És visszajött a mester, és látta, és kérdezte, hogy ki írta ezt. Mondta, hogy ő. És akkor rájött a mester, hogy ez a gyerek nem tud helyesen írni. Na most címfestő helyesírás nélkül! Azonnal kirúgta. És akkor, azt hiszem, még járt két évet, és akkor adták be egy veszprémi fényképészhez fényképészinasnak. Nem zsidó fényképésznél tanult, mert zsidó fényképészek akkor még nemigen voltak Magyarországon. Ott lent szabadult, és akkor feljött Pestre.

Interview details

Interviewee: János Vázsonyi
Interviewer:
Szalai Ágnes
Month of interview:
November- Február
Year of interview:
2005-2006
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Lipót Keller
Year of birth:
1872
City of birth:
Pest
Year of death:
1942
City of death:
Budapest
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Grafikus és fényképészmester
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8