ZGODBA O HANI GAŠIĆ MONTILJO

UVODNE INFORMACIJE:

Učitelji: Matej Matkovič in Siniša Vukadinović, Lilijana Levkov, Branka Dimevska, Azra Mrndić, Martina Čurković, Wendy Warren, Najla Uzunović Hasičić (narejeno na Centropinem seminarju v Sarajevu, oktobra 2015)

Šola: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

Predmet: Zgodovina ali Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Učna enota: Holokavst

Učna tema: 2. svetovna vojna

Učenci: 9. razred oš (zgo) ali 8. Razred oš (dke)

Časovna enota: 2 šolski uri (90 minut)

Povzetek: Učenci s pomočjo centropinega filma “Zgodba o Hani Gašić Montiljo” spoznajo življensko zgodbo Hane Gašić Montiljo in zgodbo o Sarajevski Hagadi. Zgodba pripoveduje o dogajanju pred 2. sv. vojno, holokavstu, obdobju po 2. sv. vojni ter državljanski vojni v BIH. Učenci izvejo, da so navadni ljudje kljub državljanski vojni pomagali eden drugemu ne glede na narodno pripadnost. Cilj učne ure je, da se učence spomni na pomembnost dobrih del in pomoči drugemu v vsakdanjem življenju.