Pomnik pamięci ofiar Holokaustu w Równem

Pomnik pamięci ofiar Holokaustu w Równem

To jest pomnik pamięci pomordowanych Żydów z Równem. Na tym pomniku w języku jidysz, hebrajskim oraz ukraińskim znajduje się napis mówiący że w tym miejscu 175000 Żydów z Równem – starców, kobiety, dzieci – zostało torturowanych, straconych i pogrzebanych żywcem przez Niemców 6 listopada 1941 roku. Niedaleko Równego znajduje się las, nazywany Sosenki. Właśnie w tym lesie wszyscy zostali rozstrzelani. Niedługo potem niewielki pomnik został tam postawiony – dwa słupy z krótką inskrypcją. Po 50 latach rząd ukraiński postanowił zachować pamięć o Żydach pomordowanych w czasie Holokaustu. Szóste od lewej jest nazwisko Nakhman Katz. Napis jest w języku jidysz, dlatego słowo „Katz” nie ma dwóch liter, jak w przypadku zapisu w hebrajskim. Poniżej, nie dość wyraźnie jest Peysa Katz. Powinny też tam być dane mojej siostry.

Open this page