מרכז אירופה- מפות, גבולות והיסטוריה

אורך הסרט: 7 דק', 0:48 שניות
מילות מפתח: ההיסטוריה של מרכז אירופה, אמנת וינה 1815, האימפריה ההבסבורגית, האימפריה העות'מאנית, שינויי גבולות, מלחמת העולם הראשונה, חוזה ורסאי 1919, רוסיה, ברית המועצות, רפובליקת ויימר, הרייך השלישי, השפל הגדול, עליית הפשיזם, מלחמת העולם השנייה , המלחמה

כיצד מסגדים וגשרים שנבנו על ידי העות'מנים הגיעו לדרום מזרח אירופה? מדוע הביאו האוסטרים את האדריכלות המפוארת לפראג?
טיול קצר זה, באמצעות מפות אירופה, מציג כיצד גבולות השתנו וזזו ותרבויות שזזו יחד איתם.

Lesson plans for this film

8 results
For grades Documents

Hogyan alkalmazzunk projekteket a középiskolai történelemórákon?

Módszertani segédanyag, Projektterv
Sociology, History

A módszertani segédanyagban néhány javaslatot találtok arra, hogy a különböző tanítási egységekhez hogyan kapcsolhatunk szervesen projekteket, legyen azok végeredménye egy prezentáció, egy makett, vagy egy disputa. A javaslatok elsősorban az...

10, 11, 12, 9

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

European History Map - interactive film script

History

The interactive film scripts combine the scripts of the Centropa Films with the links metioned in the Study Guides, thus marking various historical, cultural and geographical references.

You can use...

Eine Reise durch die Geschichte Mitteleuropas - Interaktives Filmskript

History

Jüdische Lebensgeschichten filmisch aufbereitet – Unterrichtsmaterial für Berufsschulen

History

Die hier präsentierten zwölf Unterrichtsentwürfe richten sich speziell an Berufsschulen. Sie basieren auf den Kurzfilmen von Centropa, sowie der DVD „Das Vermächtnis“ von _erinnern.at_ und kreisen um österreichisch-jüdische Lebensgeschichten des...

Változó határok, változó történelem

Feladatbank
Civic activism, Geography, History

A feladatbank tantárgyközi együttműködésre alapozott hagyományos és digitális feladatok gyűjteménye. Játékos, változatos feladatokkal és módszertannal dolgozza fel Európa országainak 19-20. századi területi változásait, bemutatva a korszak sorsdöntő eseményeit és azok...

7, 8, 11, 12

I Was There - A Journey into a child's past

History

In this project, students in groups of 3-4 will read a memoir, diary or biography about a European child whose life was turned to chaos during the Shoah, 1933 to...

6

Maps, Central Europe and History: Changing borders

History

A lesson plan on changing borders in 19th and 20th century European history

7