Częstochowski dom wieczności , by pamięć nie umarła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskic

Students: Wiktoria Cuglowska, Oliwia Bazan, Agnieszka Klyta, Pawel Gawron, Szymon Osadník, Wiktr Klyta

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.

Details