Zuzana Mináčová jako dítě

Zuzana Mináčová jako dítě

Na tomhle obrázku mi může být tak pět nebo šest. Fotka byla pořízena v Bratislavě ve 30. letech.

Měla jsem krásné dětství. O letních prázdninách jsme jezdívali k babičce a dědečkovi do Betlanovců u Tater. V rodině mých prarodičů z otcovy strany se dodržovaly židovské zvyky, vařila se košer strava, třídilo se nádobí na různé pokrmy a svátky, chodilo se do synagogy, praktikoval se ortodoxní způsob života. Byla jsem dítě, takže na žádné konkrétní detaily si už příliš zřetelně nevzpomínám, ale pamatuji si, že jsme s bratranci, sestřenicemi či s mojí sestrou vždy u prarodičů byli přes prázdniny a měli jsme možnost se seznámit se skutečným židovským cítěním. Byly jsme ještě děti, takže jsme často něco popletly a potom babička s dědečkem museli po nás chyby napravovat, takže si vzpomínám, že se musely strkat nože do země, které tam musely být několik dní, aby bylo vše zase rituálně čisté.

Open this page