Rodina Flusserova

Rodina Flusserova

Na téhle fotografie pořízené v Teplicích někdy v polovině 30. let je rodina Flusserova. Nalevo v dolní řadě sedí maminčin bratr Kurt, vedle něj sedí můj dědeček Otto Flusser, po jeho levici je babička Elsa Flusserová (rozená Hackelová), úplně pravo v první řadě je maminčin bratr Hans. V horní řadě stojí zleva maminčiny sestry Ruth, Gertruda (Trudy), Luisa, Anna a úplně napravo je moje maminka.

V Teplicích tehdy žilo šest tisíc Židů, byla to po Praze druhá největší židovská německy mluvící obec. Teplice ležely v Sudetech a česky se zde vůbec nemluvilo. Dědeček byl vyučený řezník, vlastnil svoje řeznictví, ale je zajímavé, že to nebylo košer řeznictví, nýbrž obyčejné řeznictví, protože ve velké konkurenci by se neudržel, neboť zde bylo košer řezníků hodně. Měl krám naproti hotelu Ditrich, což když dneska řeknu Tepličákům, tak říkají, že to je úplně nejlepší místo, které může být.

V roce 1938 těsně po Mnichovu se celá rodina Flusserova odstěhovala do Prahy. V Teplicích nechali úplně všechno – byt, krám, majetek, sebrali se a utekli do Prahy. Zvyknout si a uchytit se v Praze bylo pro ně hodně těžké, protože se nedomluvili česky. Pražská společnost je vnímala jako Němce. Nakonec se ale v Praze etablovali.

Open this page