Obchod Jakoba Kollmanna v Českých Budějovicích

Můj pradědeček Jakob Kollmann pocházel z Českých Budějovic. Byl jemným mechanikem a měl krámek, kde prodával hodiny, barometry a všelijaké takové přístroje. Měl krám přímo na náměstí, pod krásným podloubím. Na této fotografii můžete pradědečkův obchod vidět - je to ta druhá světlá budova zleva s nápisem Jakob Kollmann. Tehdy ještě jezdila přes náměstí tramvaj.